NavneNyt: Helle Brechling Johansen fylder 40 år

NavneNyt

22. april 2021

Tid til refleksioner, eftertænksomhed og impact


En af de fremadskridende profiler inden for det cirkulære designfelt fylder rundt i dag.

Med en baggrund som Industriel Designer og en Master i Design fra Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design og Konservering, har Helle Brechling Johansens afsæt ikke bare været ud af den lineære designtangent, men på mange måder fokuseret på design og udvikling af det cirkulære designfelt, gennem hendes mangeårige designvirke.


Listen af stærke, bæredygtige og brugervenlige designprodukter og koncepter er lang og spænder over ikoniske designmøbler for by Lassen, medicodesign for Tempur, bæredygtige designaccessories for becksöndergard og strategiske designløsninger inden for fremtidens byer, som har været til høring i Folketinget m.fl.

For Helle Brechling Johansen er design ikke bare design – det skal gerne have et cirkulært impact og sætte gang i refleksion og eftertænksomhed – ikke bare ud fra designets funktionelle og æstetiske udtryk, materialevalg og cirkulære genanvendelsesmuligheder, men også ud fra designs berettigelse set ift. samfundsbehov, samfundstendenser og sunde fornuft.

Ifølge Helle Brechling Johansen gælder det om at tage beslutninger og have holdninger til dét at skabe, allerede i start – og nærmest forud for designprocessen. Det med at vinde indpas og formå at designe produkter, services, processer og systemer, som rent faktisk kan skabe værdi hos aftageren, men som også kan skabe værdi via måden, de skabes på og på strategisk vis være med til at præge omgivelserne, er netop, hvad Helle Brechling Johansen har brugt sine 40 år på at sande.

“Det behøver ikke være på den store designscene, at beslutninger skal se dagens lys for første gang, men kan starte allerede ved et simpelt valg og fravalg hos én selv – og det starter allerede ved tænkningen.”

Helle Brechling Johansen


Det var en øjenåbner, hun fik, da hun skulle løse en designopgave for Generalkonsulatet i New York for 14 år siden. Her fik hun øjnene op for det store potentiale, som ikke alene ligger i samskabelse og dialogen med andre, men som handler om de valg og fravalg, som hun selv har taget på sin designrejse, og som hun i dag nu aktivt går ud og formidler, sparrer, underviser og arbejder ud fra, inden for det cirkulære designfelt.

For én ting er selve potentialet, som ligger i den cirkulære tænkning; en anden ting er måden, man herudfra agerer. Ved at forene disse begreber med designbranchens udvikling, har køreplanen nemlig været lagt for Helle Brechling Johansen og er også køreplan for mange af fremtidens designere.

Ved at favne udviklingen, efterspørgslen og hendes cirkulære designindsigter, har Helle Brechling Johansen brugt sin 40 års fødselsdag til at gribe og favne egne refleksioner og refleksioner, som Coronaen har bragt med sig for mange designere – og det er her hendes designefternøler ‘Brechling’ er født ud af.

Ved at gå selvstændig ved siden af nuværende job og medskaber af designfællesskabet Re-Do-Think, giver hun mulighed for at gribe efterspørgslen på, hvad designfaget kan bruges til nu og her og samtidig få eksekveret sin cirkulære viden, indsigter og erfaringer i kontekster, hvor hun skaber og faciliterer designløsninger, som gavner og favner.

“Coronaen har skubbet til os. Vi skal designe åbne og nytænkende løsninger, produkter og interaktioner, hvor design kan bruges som katalysator for denne omstilling.”

Helle Brechling Johansen


Med sit nye eget afsæt er hun pt. ved at opbygge en testklinik i Hellerup på designfronten sammen med skaberne bag, og her skabes der løsninger, som favner samfundsudviklingen, og som fremmer den cirkulære designudvikling, hvor inventar og designløsninger støtter op og åbner op for åbne cirkulære muligheder i takt med Danmark nu igen er ved at åbne op.

”Coronasituationen har ramt og påvirket rigtig mange, herunder designere og disses hverdag.”

Helle Brechling Johansen


Hvis man i stedet for at sætte sig ned og vente på, man finder sin designberettigelse i det omskiftelige samfund, drejer linsen over mod at imødekomme pandemien og turde omstille eksisterende afsæt for at opnå nye – så er man allerede langt. Det er ikke kun med at gribe en omstillingsparathed, men og at tilgå udviklingen med en indstilling til, hvordan man kan tilføre denne omstilling merværdi i form af viden og indsigter, som man har qua sit virke, og hvordan man tør sætte disse i spil, mener Helle Brechling Johansen.

Det er netop, hvad Helle opfordrer andre til.

At turde bruge refleksioner og agere på at omstille nuværende afsæt og samtidig favne, hvad der rent faktisk sker omkring os, ved at tilføre indsigter, viden og delinger i processer. At turde udfordre egne fagligheder og disses berettigelse og potentialer i den kontekst, vi lever i.

Først her finder man, ifølge Helle Brechling Johansen, ud af, hvilken rolle man selv har i udviklingen og hvilket impact, man selv kan være med til at skabe og definere, som der implicit forventes af fremtidens skabere.

I hendes tilfælde har cirkulær design åbnet indsigter og døre – og hun deler gerne ud herom og gør andre klogere på potentialet herved. Dette gør hun nu gennem sit arbejdsvirke ‘Brechling’, og når hun også som del af designfællesskabet Re-Do-Think udgiver en bog herom i slut maj, som er støttet af Statens Kunstfond.

”Så find tid til eftertænksomhed og gør noget ved dine refleksioner.”

Helle Brechling Johansen


Design denmark ønsker stort til lykke med de 40 år.