Design og Kunsthåndværkere tildelt arbejdslegater for i alt 1.750.000 kr

COVID-19

21. maj 2021

Statens Kunstfond har igen uddelt arbejdslegater til corona-trængte kunstnere og designere. I alt 480 er det blevet til denne gang.

De ca. 24,2 mio. kr. er således blevet fordelt blandt særligt trængte kunstnere og designere, der har mistet deres levegrundlag under Corona-nedlukningen. De ekstraordinære arbejdslegater er resultatet af en bred politisk aftale.

Arbejdslegaterne går til kunstnere inden for musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, film samt kunsthåndværk og design.

”De særlige arbejdslegater er en lille håndsrækning til mange kunstnere i en periode med få opgaver og begrænsede muligheder. Med arbejdslegatet er der lidt mere plads til at arbejde med at udvikle ny kunst oven på et ekstremt udfordrende år.”

Siger bestyrelsesmedlem Michael Bojesen


Fakta om de særlige corona-arbejdslegater

De særlige arbejdslegater går til professionelle kunstnere og designere, både skabende og udøvende, der er negativt økonomisk påvirket, enten ved at de har haft en indtægt fra kunstnerisk virke på mindre end 350.000 kr. i 2020 eller har haft et tab på minimum 30 % i indtægt fra kunstnerisk virke sammenlignet med 2019 eller 2018. Derefter er ansøgningerne vurderet ud fra en helhedsbetragtning, hvori der er indgået en vurdering af kvalitet og en vurdering af ansøgerens eventuelle forventninger til, hvilke værker, designs eller aktiviteter legatet kan resultere i, herunder hvordan kunstneren vil arbejde med nye formater mv. og understøtte, at kunsten når ud til nye målgrupper. Kriterierne for kvalitet er defineret af fagudvalgene på hvert deres respektive område. Midlerne er fordelt på baggrund af hvor mange ansøgninger, der kom til hvert område.


Se her hvordan du også kan modtage legater/puljer fra Statens Kunstfond
– Open Call: Kommende deadlines fra Statens Kunstfond


Fordeling på kunstarter:

Arkitektur: 5 arbejdslegater på 50.000 kr. i alt 250.000 kr. (modtog 21 ansøgninger)
Billedkunst: 149 arbejdslegater på 50.000 kr. i alt 7.450.000 kr. (modtog 597 ansøgninger)
Design og Kunsthåndværk: 35 arbejdsleagter på 50.000 kr. i alt 1.750.000 kr. (modtog 139 ansøgninger)
Film: 24 arbejdslegater på 50.000 kr. i alt 1.200.000 kr. (modtog 98 ansøgninger)
Litteratur: 47 arbejdslegater på 50.000 kr. i alt 2.350.000 kr. (modtog 186 ansøgninger)
Musik: 159 arbejdslegater på 50.000 kr. i alt 7.950.000 kr. (modtog 635 ansøgninger)
Scenekunst: 56 arbejdslegater på 50.000 kr. og 5 arbejdslegater på 100.000 kr. i alt 3.300.000 kr. (modtog 263 ansøgninger)

Mangler du info?
Statens Kunstfonds pressetelefon: 41 39 38 53