Efteruddannelse: Fra designkritik til kritisk design

Efteruddannelse

29. maj 2021

Seminar #1

Kom med til opstartsseminar for et nyt initiativ i Parole.cc: Paroles Designkritikerskole!

Paroles Designkritikerskole er en række kurser for dig, som er udøvende designer og gerne vil have vækket, styrket og udfordret din kritiske designsans. Dig, som vil være med til at udvikle fremtidens samfundsorienterede designkritik og diskutere og afprøve, hvordan den kan omsættes til praksis.

På opstartsseminaret ”Fra designkritik til kritisk design” vil vi tage et både historisk og nutidigt kig på, hvad designkritik er. Seminaret er opdelt i to halvdele: en forelæsningsdel og en samtaledel.

I første halvdel vil vi blive præsenteret for designkritikkens udvikling og forskellige retninger og formater i et historisk perspektiv. Dernæst vil vi dykke ned i et specifikt historisk pragteksemplar, nemlig dansk designkritiks alfader Poul Henningsen, som både var skribent og udøvende designer. Til sidst vil vi blive præsenteret for nye regenerative teorier og praksisser, som undersøger forholdet mellem fantasi, hukommelse og økologi. 

I seminarets anden halvdel omformer vi det teoretiske forelæsningsrum til et fælles undersøgende og nysgerrigt læringsrum, hvor vi skal sætte vores egne praksisser og virkeligheder i spil. Igennem samtaler skal vi reflektere over, hvad vi hver især oplever som designkritik, og hvordan den kan spille en rolle for os selv som praktikere i den virkelighed, vi arbejder i.

Link til facebook: https://www.facebook.com/events/815484356049229

Link til billetto: https://billetto.dk/e/paroles-designkritikerskole-fra-designkritik-til-kritisk-design-billetter-533913?fbclid=IwAR0ltuzEPUigQBI0_YcAfouM856raTqtyPgdNCLVUdq5G0ZioeJ_leDvXs0

Link til Parole announcements: https://parole.cc/announcements/paroles-designkritikerskole-opstartsseminar-fra-designkritik-til-kritisk-design/


Coronarestriktioner:

Vi følger selvfølgelig de coronarestriktioner, som er gældende på tidspunktet for arrangementet. Lige nu vil vi fint kunne være 40 mennesker i lokalet, men ændringer og aflysning kan være en nødvendighed, alt efter hvordan situationen udvikler sig.

Husk corona- eller vaccinepas og mundbind til når vi skal stå op og gå rundt.


Anbefalet læseliste:

1. oplæg:

Crisp, D. (2009). “Discourse This! Designers and Alternative Critical Writing”. Udgivet i Design and Culture, vol. 1, issue 1: https://doi.org/10.2752/175470709787375850

Hall, P. (2013). “Changes in Design Criticism”. Udgivet i Design and Culture, vol. 5, issue 1: https://doi.org/10.2752/175470813X13491105785424

Huygen, F. (1997). “Report from Holland:  Design Criticism after Postmodernism”. Udgivet i Design Issues, vol. 14, nr. 2. https://doi.org/10.2307/1511729

Tonkinwise, C. (2015). “Design Fictions About Critical Design”. Udgivet i Modes of Criticism, nr. 1: https://modesofcriticism.org/design-fictions-about-critical-design/

2. oplæg:

Henningsen, P. (1960). ”Tanker omkring et skohorn”. Udgivet i Mobilia,nr. 59.

Henningsen, P. (1923). ”Kritikens hensigt”. Udgivet som kronik i Politiken.

3. oplæg:

Guin, Ursula Le (1986). “The Carrier Bag Theory of Fiction” (“Bæreposeteorien om fiction”). Udgivet på dansk bl.a. af forlaget Virkelig i 2017: https://mikrofest.dk/shop/virkelig/ursula-k-le-guin/baereposeteorien-om-fiktion/

Lindström K. & Ståhl Å. (2019). Caring Design Experiments in the aftermath. Udgivet i Nordes, no 8: https://archive.nordes.org/index.php/n13/article/view/495/465

Send en mail på johanne@parole.cc, hvis du vil have tekster tilsendt!


Mere om Paroles Designkritikerskole:

Paroles Designkritikerskole er et uafhængigt selvorganiseret uddannelsesinitiativ, der har til formål at etablere en kritisk designdiskurs i Danmark. Skolen fungerer som det sociale, diskursive og fysiske supplement til Parole.cc, som er en ny digital platform for designkritik.

Paroles Designkritikerskole handler om at skabe et netværk blandt udøvende designere og designteoretikere, som ønsker at skærpe deres kritiske ståsted og praksis, og hvor designkritikken kan blive en løbende undersøgelse og samtale. På Paroles Designkritikerskole skal vi undersøge og diskutere, hvad designkritik er, og hvordan kritik kan gøres på forskellige måder. Vi skal undersøge, hvordan teori kan bidrage til at forstå designgenstande og designprocesser i en samfundsmæssig kontekst, og hvordan det kan være med til at skærpe dialogen med vores egne designpraksisser, uanset om de er kommercielle eller kunstnerisk funderede.

Vi lever i en ekstrem tid, stærkt påvirket af den globale klimakrise, pandemi og øget økonomisk usikkerhed og ulighed. Vi ser politiske bevægelser som #metoo, Black Lives Matter og de gule veste, som på hver deres måde reagerer mod status quo og kræver politiske og normative forandringer. Dertil begynder vi at se de mindre flatterende konsekvenser ved de digitaliserede objekter, som rækker ud over deres egne skærme, og ind i vores identitetsforståelse, dannelse og demokrati. Design spiller på forskellige måder en rolle i alle disse fænomener. Samtidig har designfaget de sidste år gennemgået en kæmpe forandring og er i dag et bredt favnende felt, der strækker sig fra kunsthåndværk, form- og materialevalg til designtænkning som løsningsstrategi på alverdens komplekse problemstillinger.

På den baggrund er ideen med Paroles Designkritikerskole at skabe et forum, hvor designerne i højere grad selv kan tage ansvar for at forme fagets udvikling. Et forum, hvor varen ikke skal sælges, men hvor der er plads til at mødes på tværs af designdisciplinerne og i fællesskab reflektere over og analysere effekterne af vores fag og faglighed med det formål at genforhandle vores egne og omverdenens forståelser af designprocessen og genstandenes rolle i samfundet. Dette inkluderer også en selvkritisk refleksion over, hvilke roller og ansvar design har ift. de økologiske, økonomiske og politiske kriser.