5 skarpe til designfælleskabet RE-DO-THINK

5 skarpe

2. juli 2021

I denne måned har Design denmark stillet 5 skarpe til designfællesskabet RE-DO-THINK, skabt af designerne Helle Brechling Johansen og Tenna Hansen, i anledning af deres nye udgivelse af guiden Visuel Guide til Fremtidens Designforståelse – Mindset, Metode og Toolkit, et projekt støttet af Statens Kunstfond.

Vi har bl.a. spurgt ind til, hvad der er nødvendigt for at arbejde med design i fremtiden. Hvordan RE-DO-THINK arbejder for at guide designbranchen mod en mere regenerativ retning, hvor designer eller designvirksomhed kan tilegne sig et cirkulært mindset og opnå metoder – for at kunne agere som designer i fremtiden.


“Det indebærer, at man som designer forstår, hvordan man arbejder med egne kredsløb, men også hvilke større kredsløb man kan tage del i eller levere levn til fra egen produktion.”


Hvad har designbranchen brug for?

Design vil i fremtiden være styret af tværprofessionelle fælleskaber i langt højere grad, hvor designfagets rolle vil være med til at udvikle produkter til en regenerativ fremtid. Det indebærer, at man som designer forstår, hvordan man arbejder med egne kredsløb, men også hvilke større kredsløb man kan tage del i eller levere levn til fra egen produktion. D.v.s. at der dermed ikke kun er fokus på produktudvikling, men også stort fokus på at designe processer, systemer og strategier.

Kredsløbsforståelsen griber også ind i, at begrebet samskabelse bliver et uundværligt parameter for designudvikling. Man skal kunne synliggøre, at éns produkter er udviklet på baggrund af en faktuel viden om produktets bestanddele, produktionsmetoder, forarbejdningsprocesser og efterfølgende kredsløbsforståelse.

Denne forståelse stiller designfaget overfor nogle større tranformative processer, der giver mulighed for at bruge designfaget i mange nye kontekster – hvis man forstår at udnytte potentialerne.

“Ved at tilegne sig disse færdigheder, kan man som designer potentielt være med til at løse nogle af de samfundsmæssige udfordringer, vi i dag står overfor.”


Hvad kræves af fremtidens designere?

Vi ser en nødvendighed i at afstemme designfaget og nuværende designmetoder til en nutidig kontekst. Hermed mener vi, at designere bliver nødt til at tilegne sig de indsigter og tankegange, som cirkulær designforståelse er baseret på – lige fra samfundsstrømninger, som er grundlaget for mange tendenser i dag, til nye måder at arbejde med designudvikling på.

Vi ser, at designere bliver nødt til at re-tænke og opbygge nye cirkulære processer og systemer, hvor design indgår i både tekniske- og biologiske kredsløb, men også indtænkes og opkobles i større kredsløb, på tværs af samfundsstrukturer.

Ved at tilegne sig disse færdigheder, kan man som designer potentielt være med til at løse nogle af de samfundsmæssige udfordringer, vi i dag står overfor. Dette i kombination med at bidrage til at bringe designfagligheden op på nye niveauer for tværprofessionelle partnerskaber, hvor design er problemløser og katalysator for cirkulær og grøn omstilling.

“Først når man opnår et cirkulært mindset og forstår, hvordan man får et sprog til agere med, åbnes der op for potentialer, som muliggør samskabelse på tværs af brancher og fagligheder, som netop kendetegner cirkulær designudvikling.”


Hvad er RE-DO-THINK’s fokus?

Ved at sætte vores fagligheder og mangeårige indsigter i spil, tilbyder vi i RE-DO-THINK både sparring, formidling og synliggørelse af metoder og teorier, som kan bruges til samskabelse med andre aktører på tværs af brancher.

I vores arbejde med at omlægge produktion og forretningsmodeller fra lineær til cirkulær forståelse, har vi ofte selv manglet metoder, modeller og et sprog i vores designudviklingsforløb. Både som vi selv har kunnet bruge til at forstå egen processer, men også kunnet samarbejde med eksterne aktører med.

Det er denne mangel, vi bygger vores forståelse på og den, der også ligger til grund for udarbejdelsen af guiden Visuel Guide til Fremtiden Designforståelse – Mindset, Metode og Toolkit, støttet af Statens Kunstfond.

Som formidlere eller konsulenter prøver vi at dele ud af nogle af de grundelementer, som cirkulær dannelse har afsæt i. Vi arbejder både med studerende og offentlige- som private virksomheder, der enten lige er påbegyndt processen eller allerede arbejder seriøst med cirkulær designudvikling. Vores fokus er altid at give mulighed for netop at finde eget afsæt til handling og se nye tværfaglige fælleskaber.

Først når man opnår et cirkulært mindset og forstår, hvordan man får et sprog til agere med, åbnes der op for potentialer, som muliggør samskabelse på tværs af brancher og fagligheder, som netop kendetegner cirkulær designudvikling.


Hvad kan jeres guide bruges til?

Visuel Guide til Fremtidens Designforståelse har til formål at informere og oplyse om det grundlæggende mindset og de grundlæggende metoder, som er fundamentet for at kunne arbejde med cirkulær design. Ved at læse guiden, opnås indsigter og nye muligheder for at kunne tage cirkulær design thinking til doing. Samtidig medfølger et toolkit til anvendelse i det daglige designarbejde.

På den måde håber vi at kunne inspirere og påvise nogle af de mange potentialer, vi selv har oplevet i det daglige cirkulære designarbejde. OgS samtidig være med til at klæde designbranchen og øvrige interesserede bedre på til at påbegynde bevidstheden og tilgangen hertil, og sigte mod regenerativ udvikling.

Vi håber, at guiden kan være med til at skabe udvidede indsigter og en nysgerrighed efter at prøve af i tværfaglige kontekster. Samtidig er det udviklede vedlagte toolkit i guiden med til at muliggøre det fysiske arbejde hermed. Så alle kan starte – og beslutningen herom eller bare nysgerrigheden herefter – er det første skridt på vejen mod at gøre sine egne designmetoder regenerative.


Hvordan kan du selv starte din cirkulære udvikling?

Ud over at indtænke bortskaffelsen af designs allerede i idégenereringsfasen i designudviklingen, er der flere ting man kan starte med at kigge på:

Her tænker vi særligt hele den teknologiske udvikling, som kan være med til at forstærke cirkulære udviklingsmuligheder. Samtidig ser vi samskabelse, vidensudvekslinger og produktionsdelinger som nødvendige, samt forståelsen for egne kredsløbsopbygninger, hvor man er bevidst om nedbrydelsen af bestanddelene i de materialer, man arbejder med.

Der er mange muligheder for at tage fat i et cirkulært fokusområde. Beslutningen ligger mest af alt i at være åben og nysgerrig og tage aktiv handling, for at blive del af en regenerativ fremtid.