Det Kongelige Akademi: Afgang 2021 – nyslåede kandidater sætter skub i den grønne omstilling

Bæredygtighed

7. juli 2021

Den nye generation af designere og arkitekter viser ved Akademiets årlige afgang visionære projekter, der især tager livtag med den globale klimakrise. Som noget helt nyt præsenteres projekterne både på en fysisk og en digital udstilling med titlen Solutions.


Der er mange ubekendte i kampen mod klimaforandringerne, men én ting er klimaeksperterne enige om: Vi skal tænke fundamentalt nyt. Vi skal finde de løsninger, vi ikke har forestillet os endnu og mere end halvdelen af de jobs, der skal besættes i fremtiden, findes slet ikke i dag.

Den opgave kalder på kreative løsninger og innovativ tænkning. Og det leverer årets nyslåede kandidater fra Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering.

De har arbejdet med FN’s Verdensmål og haft fokus på at udvikle bæredygtige løsninger til fremtiden igennem hele deres uddannelse. Nu står de klar med stærke kompetencer og metoder ift. at skabe forandringerne – og de nye jobs, med løsninger på højt internationalt niveau.

Årets afgangsudstilling viser overbevisende bud på, hvordan vi kan tænke nyt i fremtiden ift. bæredygtighed – og særligt gennemgående er den dedikerede vilje til at anvise veje til fremtidens klimaudfordringer, samt engagementet i sociale- og velfærdsdagsordener.

“Jeg er pavestolt over årets afgængere. De har arbejdet helt grundlæggende med FN’s Verdensmål og viser et kæmpe engagement i vores samfund og i vores fremtid. Der er en enorm idérigdom, lyst til at undersøge nye teknologier og række ud til andre fagligheder, og jeg er sikker på, at de nye kandidater kan give et kæmpe bidrag til Danmarks indsats bl.a. ift. den grønne omstilling.”

Lene Dammand Lund, Rektor


Projekterne kommer vidt omkring. En kandidat har udviklet et design for den kommende letbane mellem Nørrebro og Gladsaxe i Storkøbenhavn, der skaber kulturbærende oplevelser, som gør den grønne transportform mere attraktiv for brugerne. En anden kandidat har udviklet et futuristisk højhus på en udtjent boreplatform, hvor et selvforsynende økosystem baseret på melorme renser havet for plastik. Og en tredje kandidat undersøger, hvordan brugte uldtekstiler kan omdannes til et nyt materiale, som man kan bygge møbler af.


Både fysisk og online udstilling

Som noget nyt præsenterer Akademiet i år både en fysik udstilling på campus på Holmen og en online-udstilling.

På den fysiske udstilling kan man se projekter af mere end 200 arkitekter og designere, hvoraf størstedelen også kan opleves i den digitale onlineudstilling.


Besøg den fysiske udstilling

Dato: 22. juni – 2. juli + 2. – 20. august
Tid: Dagligt fra kl. 10.00 – 17.00
Sted: Danneskiold-Samsøes Allé 51, 1435 København K


Besøg den online udstilling

Via dette link