To nye puljer fra Statens Kunstfond

Open call

7. juli 2021

Statens Kunstfond offentliggjorde her til morgen to nye puljer med deadline d. 2. september. Så hvis du har lidt tid til overs inden sommerferien, er det måske disse to du skal tage et kig på en ansøgning til.


Støtte til kompetenceløft og karrierefremme for kunsthåndværkere og designere

Søg støtte til kompetenceløft i form et mentor- eller mesterlæreforløb, deltagelse i kurser, der vil styrke udviklingen af dine kunstfaglige kompetencer, eller en aftale med en partner, der via det rette netværk kan hjælpe dig med at udvikle og formidle din praksis.


Hvad er formålet med ordningen?

Puljen henvender sig til kunsthåndværkere og designere med en etableret kunstnerisk praksis som ønsker en målrettet faglig udvikling. Formålet med puljen er at udvikle, styrke og løfte den enkeltes udøvers kunstneriske kompetencer og fremme en kunstnerisk karriere.

Tilskuddet skal anvendes til at indgå et samarbejde med eller tilegne sig viden og kompetencer fra en fagprofessionel part. Til grund for samarbejdet skal ligge en plan for at udvikle dit kunstneriske virke og/eller sikre karrierefremme både nationalt og/eller internationalt.

Formålet med samarbejdet eller kompetencetilegnelsen skal enten være at udvikle din kunstneriske praksis eller karrierefremme gennem en målrettet synliggørelse.

1) Et kompetenceløft kan både have form af mentorforløb, aftale om mesterlære, deltagelse i kurser, master classes, workshops eller lignende.

2) En målrettet synliggørelse kan ske gennem et samarbejde med et agentbureau, en mentor, gallerist eller lignende med stor erfaring og relevant netværk, som kan arbejde for at sikre din professionelle netværksdannelse og karrierefremme nationalt og internationalt.

Samarbejdet eller kompetencetilegnelsen realiseres med udgangspunkt i en målrettet beskrivelse af, hvordan du konkret vil opnå det kompetenceløft og den udvikling som du forventer af forløbet.

Eksempler på aktiviteter under ordningen:

  • Udvikling af kunstnerisk praksis: Mesterlæreophold, praktikforløb eller tilsvarende inden for kunsthåndværk og design i ind- og udland af minimum 2 måneders varighed. Et mesterlæreforløb kan være et arbejdsforhold hos en fagperson med stor erfaring, som er villig til at lære fra sig. Et forløb skal sikre udviklingen af dine kunstneriske praksis. I vurderingen lægges der vægt på fagpersonens egnethed og erfaring.
  • Deltagelse i workshops eller master classes om relevante fagligt relevante emner, som kan tage form af eksempelvis udbudte kurser, som kan opkvalificere din kunstneriske praksis og udvikling. Målrettet karrierefremme: Aftale om målrettet forløb med en mentor, kurator, gallerist, formidler og/eller agentbureau eller lignende. Et samarbejde med en relevant partner kan handle om at få udviklet dit netværk, formidlet dine kompetencer til de rette personer eller på anden vis synliggøre din kunstneriske praksis og evner på karrierefremmende vis, skabe en kunstnerisk positionering, og/eller arbejde for et gennembrud nationalt og internationalt.

Læs mere om puljen og ansøg her.

Støtte til universelle designløsninger

Hvordan kan vi designe til alle? Søg tilskud til designprojekter, der har til formål at forbedre æstetik, funktion og ligeværd i offentlige rum. Gennem et nyt samarbejde med Bevica Fonden er det ønsket, at ordningen giver mulighed for at udvikle ligeværdige og universelle designløsninger til gavn for alle. Inden ansøgningsfristen har du mulighed for at deltage i en gratis digital workshop om universelt design d. 16. august. Læs mere under afsnittet “Hvem kan søge?””


Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at udvikle universelle digitale og fysiske designløsninger til det offentlige rum, og at sætte fokus på vigtigheden af at skabe design for alle. Puljen opfordrer derfor udøvere til at søge om midler til at højne både ligeværd og oplevelsen af at færdes i det offentlige rum. Kunstfonden og Bevica Fonden ønsker at igangsætte en bevidsthedsændring, som forener æstetik og funktion med ligeværdigt og universel design for alle i fremtidens designløsninger.

Hertil ønsker udvalget at se projekter, der samtidig overrasker, skubber til fagets grænser og grundlæggende forholder sig til betydningen af den kunstneriske dimension i hverdagen.

Kunsthåndværk- og designområdet er bredt og puljen henvender sig til alle udøvere, som hører under dette område.

Læs mere og ansøg her.