Det Kongelige Akademi: 70% less CO2 – Stor klimaudstilling åbner

Bæredygtighed

5. oktober 2021


Skal svampe, biopolymerer og selvforsynende lokalsamfund redde os ud af klimakrisen? Torsdag d. 7. oktober åbner Det Kongelige Akademi særudstillingen 70% less CO2 – omstilling til en levedygtig tidsalder. Udstillingen er et seriøst indspark til, hvordan Danmark kan nå sit ambitiøse klimamål med radikale løsninger inden for arkitektur og design.


Skal vi forme stole af svampe, fordi de indgår CO2-neutralt i naturen? Designe tøj, så det passer til vores krops forandringer gennem livet? Skabe arkitektur af biopolymerer ved brug af Artificial Intelligence? Eller lave selvforsynende samfund i ørkenlandskaber?

De fremsynede tilgange er der mange af, når Det Kongelige Akademi åbner dørene til særudstillingen 70% less CO2 – omstilling til en levedygtig tidsalder torsdag d. 7. oktober kl. 15.00.

“Hvis vi skal nå de ambitiøse klimamål, er vi nødt til at bidrage fra alle sektorer i samfundet – i særdeleshed også fra uddannelses- og forskningsinstitutioner. Vi kender allerede i dag mange af de nødvendige løsninger og hvilke håndtag, der skal drejes på. Men for at nå de 70% er det afgørende, at vi alle tager ansvar for at skabe helt nye radikale løsninger. Vi har travlt.”

Lene Dammand Lund, Rektor, Det Kongelige Akademi


Alle studerende, forskere og undervisere på Det Kongelige Akademi har været inviteret til at byde ind med forslag – og blev stillet spørgsmålet:

Hvad kan vi gøre lige nu? Hvad kan vi gøre om 10 år? Og hvordan ser verden ud om 30 år, når vi har implementeret alle løsningerne og den grønne omstilling er en realitet?

Ud af de mange input, blev der udvalgt 33 projekter, der fra et bredt perspektiv giver bud på, hvordan vi kan opnå CO2-reduktion gennem arkitektur og design.

Projekterne strækker sig fra Danmark til Sydamerika og det afrikanske kontinent. De viser, hvordan vi kan omlægge vores måde at producere, skabe, forbruge og leve sammen på, og hvordan vi dermed gennem design og arkitektur kan skabe levedygtige økologiske systemer og samfund til fremtiden.


Eksempler fra udstillingen


Svampenetværk bliver til designerstole

Kirstine Nørgaard Sejersen viser i projektet A Fungal Opportunity, hvordan designeren kan arbejde med afsæt i naturens eget økosystem: Hun har lavet en stol, der er baseret på mycelium – et sammenhængene netværk af celler, der udgør den underjordiske del af svampe.

For at styrke materialet har hun tilsat et hamp-substrat til myceliet, som det kan vokse på. Projektet søger at afmystificere svampe som materiale og rejse spørgsmål om materialets æstetik, og hvordan det gennem design kan gøres til et attraktivt valg. Materialet kan bl.a. erstatte den ikke-bæredygtige polyurethan (PU) i bløde siddemøbler.


Biopolymerer og robotteknologi kan skabe de nye grønne byggesten

I projektet Predictive Response undersøger et team med Professor Mette Ramsgaard Thomsen i spidsen, hvordan vi ved benytte biobaseret CO2-neutralt materiale kan bevæge os ind i et nyt bæredygtigt materiale-paradigme i arkitekturen.

Projektet tager afsæt i undersøgelser af robotstyret 3D-print af celluloseforstærkede biopolymerer, der kan anvendes som bygningskomponenter. Biopolymerer er produceret af celler fra levende organismer. De er transformative, da materialet i våd tilstand er bøjeligt og i tør tilstand strukturelt stift.

I projektet udvikles der nye metoder til at bruge Artificial Intelligence for at forudsige den geometriske transformation, opførsel og performance af materialet under forskellige forhold.


Uformel bosættelse omdannes til et selvforsynende samfund

Henry Glogau tager i projektet Resource Revolution afsæt i FN’s forudsigelse om, at der i 2050 vil leve over 3 milliarder mennesker i uformelle bosættelser i verden. Projektet er udviklet i Antofagasta i Chile, i et område med tiltagende uformelle bosætninger, uden sanitære forhold og adgang til vand og elektricitet.

Henry Glogau foreslår at lokalsamfundet benytter naturens ressourcer i området, som er havvand og sol, og udvikler et system, som danner elektricitet fra saltet og af-salter vandet, som derefter kan bruges til dyrkning af mad.

Herefter har han designet et socialt og økologisk bysamfund, der gør beboerne selvforsynende. En model, der vil kunne overføres til mange andre tørkeramte områder i verden.


Udvælgelsespanel

Projekterne er udvalgt af et panel bestående af repræsentanter med specialviden inden for området:


Adresse

Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering
Meldahls Smedie
Danneskiold-Samsøes Allé 51
1435 København K


Åbningstider

Udstillingen er åben fra d. 8. oktober 2021 til d. 14. januar 2022.
Hverdage fra kl. 10.00 – 17.00.


Ved spørgsmål, kontakt venligst

Inge Henningsen, Pressekonsulent
E-mail: Inge.henningsen@kglakademi.dk
Telefon: 41 70 15 33


Fotokreditering: Det Kongelige Akademi