Open Call: Grafisk designer søges til opgave for det nyetablerede DesignNævn

Open call

9. november 2021

DesignNævnet søger en grafisk designer, som skal stå for grafisk tilrettelæggelse og design af en publikation.

DesignNævnet har til formål som uafhængigt organ at afgive udtalelser om ophavs- og designretlig beskyttelse af kunsthåndværk, arkitektur, design og dertil knyttede koncepter. Nævnet kan både udtale sig om, hvorvidt der er indtrådt en beskyttelse, og om hvorvidt der er sket en krænkelse.

DesignNævnet lanceres torsdag den 24. februar 2022, og i den anledning inviterer vi en talentfuld grafisk designer til at designe en publikation – som udgangspunkt tænkt som en bog på 72 sider.

Publikationen vi dels fortælle om baggrunden for DesignNævnet, og dels hvordan DesignNævnet kommer den kreative branche og designfokuserede virksomheder til gavn, når rettigheder skal håndhæves. Publikationen vil indeholde relevante cases, interviews og håndgribelig information som vil have til formål at gøre ophavsret og det at beskytte designeres kreative arbejde mere relevant og mere tilgængeligt for den enkelte designer.

DesignNævnet udarbejder tekst og indhold.


Hvad skal du gøre?

Beskriv på maksimum to A4-sider din tilgang til opgaven samt en idé for, hvordan et fagligt indhold bedst kan formidles grafisk, og send op til 3 cases på opgaver, du har løst, og som giver et indtryk af din tilgang og din stil. Lad fantasien komme i spil, der er frit slag. Vi glæder os til at se din kreativitet, fantasi, streg og originale forslag.

Opgaven honoreres med kr. 40.000,-

Vi lægger vægt på, at det grafiske layout på den ene side skal formidle saglighed og et alvorligt emne, samtidigt med at indholdet skal opleves overskueligt, let forståeligt og enkelt i sin grafiske udformning og praktiske løsning.

DesignNævnet vil hurtigst muligt i gang, derfor er deadline for indsendelse af forslag og præsentation mandag d. 29. november 2021 kl. 12.

Forslag sendes elektronisk som PDF til Svend Onø på email: mail@onoe-design.dk

Alle indsendte forslag vil få besked onsdag d. 8. december kl. 14.

Læs mere om Design Nævnet her.

DesignNævnet er bland andet støttet af Dreyers Fond.