NavneNyt: Marie-Louise Rosholm modtager Designrådets Ærespris

NavneNyt

25. november 2021

Ved Danish Design Award 2021 kunne Designrådet endnu engang udnævne en modtager af Æresprisen – som i år gik til tekstildesigner og MDd, Marie-Louise Rosholm.

Designrådets Ærespris er en væsentlig udmærkelse inden for dansk design og har siden 1980 været tildelt personer eller virksomheder, som på afgørende vis har bidraget til det danske designmiljø og demonstreret designs værdi i nye som velkendte produkter, serviceydelser eller systemer – såvel digitalt som analogt.


Marie-Louise Rosholm arbejder med innovation af bæredygtige tekstiler, både for de største industrier med at udvikle innovativ tekstil eller brug af tekstile metoder, samt for at hjælpe mindre virksomheder i at foretage bæredygtige valg ift. tekstil og udvikle bæredygtige tekstilprodukter.

Herudover arbejder Marie-Louise Rosholm globalt med trends, der fokuserer på bæredygtighed.

Marie-Louise Rosholm har siden 2015 været medlem af Design denmark og sidder i foreningens bestyrelse som suppleant.


Designrådets Ærespris

Prisen er Danmarks eneste pris for livslangt bidrag til design.

Blandt tidligere modtagere kan nævnes Hans J. Wegner, Verner Panton, Jacob Jensen, Nanna Ditzel, Knud Holscher, Coloplast, Anders Knutzon, Designit og Designskolen Kolding.


Designrådets Ærespris kan gives til

  • Enkeltpersoner
  • Designvirksomheder
  • Organisationer med design som en væsentlig del af organisationens DNA


Prisen er en anerkendelse for

  • Lang og tro tjeneste i designfagets navn
  • Anvendelse af designmetoder, -ydelser, -produkter osv. på en måde, der promoverer designs værdiskabelse for brugerne
  • Manifestation af fagets form af værdiskabende aktiviteter, produkter, udgivelser osv.
  • Har haft en væsentlig betydning for designfaget
  • Harmonerer med dansk designs DNA


Designrådet

Designrådet er Danmarks tænketank for det danske designfelt.

Designrådet har til formål at fremme dansk design ved at udtænke og udforske nye perspektiver på design. Designrådet kalder det designfritænkning.

Læs mere om Designrådet her.


Fotokreditering: Studio MLR