Dansk Design Center: Det Digitale Etikkompas

Nyheder fra Branchen

20. december 2021

Dansk Design Center har lanceret Det Digitale Etikkompas – et redskab, som hjælper virksomheder med at træffe de rigtige designetiske beslutninger.

Alle har hørt historierne om store teknologivirksomheder, der indsamler uhyggelige mængder af personlige data, bruger snedige algoritmer til at manipulere med vores hjerner og ligefrem ansætter dygtige hjerneforskere til at gøre os afhængige af digitale gadgets. Det er skræmmende historier, men de kan også virke en smule abstrakte og fjerne for almindelige digitale designere og produktudviklere.

Men faktisk starter alle disse historier med en ganske almindelig designer, som træffer designbeslutninger. Måske ønsker man bare at designe den bedst mulige løsning, men man ikke kan overskue eller glemmer, at digitale løsninger kan have utilsigtede konsekvenser. Måske er der nogen sårbare målgrupper, man ikke har tænkt på i sit design, måske har man ikke passet tilstrækkeligt på brugernes data, eller måske har man ikke overvejet de langtrækkende konsekvenser af ens digitale løsning.


Hvordan?

Hent etikhåndbogen fra Dansk Design Center, som forklarer og guider dig gennem nedenstående værktøjer.

Hvis vi skal skabe en bedre, mere retfærdig, ansvarlig og etisk digital verden, er vi nødt til at starte med de designbeslutninger, som designere, produktansvarlige og programmører træffer hver evig eneste dag. Det er beslutninger, der i sidste ende har betydning for virksomhedens image og dermed konkurrenceevne og vækst, og derfor uundgåeligt er et ledelsesanliggende.

Det Digitale Etikkompas er et redskab, som hjælper jer med at træffe de beslutninger.

Redskabet er frit tilgængeligt og stilles til rådighed af Dansk Design Center.

Det Digitale Etikkompas har to funktioner:

 1. Etisk huskeliste (heuristik)
  Hjælper jer med at stille de rigtige etiske spørgsmål, som sikrer, at I ikke begår de mest almindelige designetiske fejltagelser.
  Det Digitale Etikkompas fungerer som etiske design patterns, der guider med konkrete anbefalinger og eksempler ift. at skabe etiske digitale produkter.

  Hvis I ønsker at bruge Det Digitale Etikkompas som en etisk huskeliste, skal I hente de to PDF-filer: Etiknavigatoren og Videnskort.
  Læs mere om den etiske huskeliste her.

 2. Etisk workshopværktøj
  Hjælper jeres virksomhed med at bygge mere etiske og ansvarlige produkter.
  Det gør det helt konkret ved at guide jer igennem et workshopforløb, hvor I lokaliserer eventuelle etiske problemer i jeres egne digitale produkter, og hvor I finder nye og mere etiske designløsninger.

  Hvis I ønsker at bruge Det Digitale Etikkompas som workshopværktøj, skal I hente alle PDF-filerne: Den vigtigste er håndbogen, som forklarer, hvordan I bedst muligt afvikler en designetisk workshop. De øvrige PDF’filer er konkrete værktøjer, I printer ud og bruger i workshoppen.
  Læs mere om den designetiske workshop her.


Udvidet læringsforløb

Det Digitale Etikkompas kan også kombineres med et mere udvidet læringsforløb, som varetages af de konsulentpartnere, som har været med til at udvikle Etikkompasset. Et læringsforløb varer 1-3 dage og kommer mere bredt omkring designetik, og hvordan man som organisation bliver bedre til at arbejde designetisk.

Læs mere om et udvidet læringsforløb her.


Download værktøjer