Lancering: Danmark får et nyt DesignNævn

Designkrænkelser

1. februar 2022

PRESSEMEDDELELSE


En række ophavsretlige sager har i den senere tid vakt opmærksomhed både i og uden for designbranchen, men de er alle kendetegnet ved, at de blev bragt frem for og behandlet i retssystemet. Et stort antal sager kommer aldrig så langt, enten fordi tærsklen opleves for høj for rettighedshaveren, eller fordi den krænkede part oplever usikkerhed om hvorvidt sagen vil falde ud til vedkommendes fordel. Samlet set betyder det, at en række ophavsretlige krænkelser kan fortsætte uimodsagt.

DesignNævnet vil behandle tvister mellem to parter, hvor der er uenighed om, hvorvidt den ene parts ophavsret er krænket, og Responsumudvalget vil – i modsætning til DesignNævnet – kunne afgive ensidige udtalelser der, hvor den sag er indbragt af en rettighedshaver, som føler sig krænket, eller af en part som ønsker en vurdering af, hvorvidt en frembringelse kunne være i strid mod ophavsretslovgivningen. Begge instanser vil være sammensat af både juridisk og designfagligt sagkyndige.

Bag nyskabelsen står Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk – en forening etableret af organisationerne FAOD (Forbundet Arkitekter og Designere), DKoD (Danske Kunsthåndværkere og Designere), Design denmark, Akademikerne/UBVA, Dansk Industri og Dansk Erhverv. Derudover er advokaterne Hanne Kirk fra Gorrissen-Federspiel, Claus Barrett Christiansen fra Bech-Bruun og Johan Løje fra LØJE-IP, samt industriel designer Svend Onø medstiftere af foreningen.

Foreningens etablering, samt etablering af DesignNævnet og Responsumudvalget er støttet af Dreyers Fond og UBVA. Derudover har de stiftende foreninger hver især bidraget med et indskud hver, hvoraf foreningerne Danske Kunsthåndværkere og Designeres og Design Denmark’s bidrag er gjort mulige ved hjælp af en bevilling fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design.

DesignNævnet og Responsumudvalget lanceres ved et arrangement i VALENCIA, torsdag, den 24. februar kl. 13.30 – 16.30, hvor nævnets og udvalgets baggrund og arbejde vil blive præsenteret.


Program

13.30: Registrering

14.00: Keynote: Designs betydning for EU’s økonomi
Nathan Wajsman, Cheføkonom, EUIPO

14.15: DesignNævnet og Responsumudvalget
Svend Onø, Formand, Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk

14.35: Arkitektur, design og kunsthåndværk – om kunstnere og købmænd, originaler og kopister – og hvorfor det bliver så godt med et designnævn
Hanne Kirk, Advokat, Gorrissen Federspiel

14.45: Kunsten at sikre sit design
Marlene Corydon, Designer, Nordic Tiles and Vitreus Handcrafted Ceramics

15.00: Hvis der nu kun var tale om piratkopiering…
Rasmus Holscher, Designer og direktør, Holscher Design

15.15: Spørgsmål fra salen og mulighed for én-til-én interviews

15.30: Forfriskninger og netværk

16.30: Slut


Praktisk

Dato: Torsdag d. 24. februar 2022
Tid: 13.30 – 16.30
Sted: VALENCIA, Vesterbrogade 34, 1620 København V


Tilmelding

Send en e-mail til info@designdenmark.dk med din tilmelding, mærket DesignNævnet i emnefeltet, senest d. 18. februar 2022.


Arrangementet er støttet af

Dreyers Fond
Statens Kunstfonds Projektstøttetudvalg for Kunsthåndværk og Design