Gode råd til ansøgere

Fondssøgning

14. februar 2022

Gode råd fra Statens Kunstfond til ansøgere. Oprindelig offentliggjort i nyhedsbrev d. 7. februar 2022.


Forståeligt sprog er det vigtigste

Skriv kort og præcist. Hold det enkelt. Din tekst behøver ikke være formuleret i et særligt formfuldendt akademisk sprog eller være helt perfekt grammatisk. Din tekst skal bare være klar og forståelig. Udvalget består af arkitekter og kunstfaglige, der er vant til at læse og forstå, hvad arkitekter mener. Din ansøgningstekst må også gerne være på engelsk.


Husk sammenhængen

Dine bilag vurderes som én samlet ansøgning. Der må derfor gerne være en sammenhæng mellem motivationstekst, CV og billeder. De tre bilag udgør én samlet ansøgning og det er på baggrund af dén, udvalget foretager deres vurdering og prioritering. Vælg de projekter fra din portfolio der er mest relevant for din ansøgning. 


Tjek tidligere tildelinger før du søger og søg realistiske beløb

Du kan finde tidligere tildelinger på alle vores puljer på kunst.dk . Vi anbefaler at du tjekker tidligere tildelinger og søger realistiske beløb. Det giver udvalget bedre muligheder for at imødekomme din ansøgning og skaber indtryk af at du har godt styr på dit projekt.


Hold styr på budgettet

Lav et let og overskueligt budget, der inkluderer alle indtægter og udgifter i projektet – også for din egen skyld.


Læs ansøgningsvejledningen

Orienter dig grundigt i ansøgningsvejledningen og kontakt Statens Kunstfond, hvis du har spørgsmål.

Læs mere om Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur her