Taskforce takker af med tre anbefalinger til at styrke den danske mode-og tekstilbranche

Cirkulær design

14. februar 2022

Som opfølgning på et års arbejde i taskforcen, kommer medlemmerne med deres anbefalinger til fremtidigt arbejde og programmer.

Efter otte måneders arbejde og mandat i taskforce for bæredygtig omstilling af den danske tekstil- og modebranche takker medlemmerne nu af og sender afsluttende anbefalinger til fire centrale ministre. Det gør de for at sikre videre koordination og vidensopbygning i en branche, der er præget af mange spredte initiativer og for lidt samling.

I 2020 besluttede otte genstartsteams at afsætte midler til at genstarte en række corona-ramte brancher. Et af dem omhandlede mode- og tekstilbranchen og foreslog oprettelsen af en politisk udpeget taskforce, der skulle hjælpe branchen til en grønnere genstart.

Denne taskforce blev udpeget af erhvervs- og vækstminister Simon Kollerup i marts 2021 og fik til formål at fremme en bæredygtig omstilling og en øget eksport af bæredygtig dansk mode og tekstil.

Taskforcens arbejde blev faciliteret af Lifestyle & Design Cluster, der også blev ansvarlig for den medfølgende finanslovsbevilling på 10 mio. kr. For at hjælpe Taskforcen bedst muligt i gang, startede Lifestyle & Design Cluster året ud med at lave et overblik over udviklings- og forskningsprojekter omhandlende den danske mode- og tekstilbranche, og har løbende bistået taskforcen med analyser, facilitering og koordinering og udmøntning af et voucher program: Fremtidens Tekstilkrav.

1.

Taskforcen anbefaler et styrket fokus på due-diligence og OECD’s retningslinjer blandt danske SMV’er i mode- og tekstilbranchen og et separat støtteprogram baseret på erfaringerne fra Fremtidens Tekstilkrav OECD-forløb.


Som en del af programmet Fremtidens Tekstilkrav blev der igangsat et pilotforsøg med to virksomheder, der skulle arbejde intensivt med OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsførelse. Programmet udviklede nogle essentielle værktøjer og en metode, hvor retningslinjerne kan gøres relevante for danske tekstilvirksomheder og danne bro med deres
eksisterende ansvarlighedsarbejde. Baseret på de to virksomheders erfaringer samt den fortsatte vigtighed af området ser taskforcen et stort potentiale for, at flere virksomheder får samme mulighed, og at programmets værktøjer bliver testet mhp. endnu videre udbredelse i branchen.

2.
Taskforcen anbefaler en fortsat fremtidssikring af danske mode- og tekstil SMV’er med en videreførelse af programmet Fremtidens Tekstilkrav baseret på de gode resultater heri


Tekstilbranchen vil de næste mange år møde stigende krav, og programmet Fremtidens Tekstilkrav har vist sig som en god ramme for virksomheder til at arbejde både holistisk og dokumentationsfokuseret. Dette arbejde kan langt flere virksomheder få glæde af, og derfor anbefaler taskforcen en udvidelse og videreførelse af programmet. Det vil ikke blot styrke de
enkelte virksomheder men også den danske branche, der generelt vil stå mere robust overfor kommende krav, der i høj grad også stilles på det internationale eksportmarked. Begge programmer har stort potentiale til også at løfte kompetencerne og vidensniveauet blandt de deltagende virksomheder, og kan derfor bidrage positivt til en fortsat videreuddannelse og kapacitetsopbygning i branchen.

3.
Taskforcen bakker op om anbefalingerne fra klimapartnerskaberne, genstartsteamet samt sektorkøreplanerne om at etablere et Partnerskab for Bæredygtigt Tøj og Tekstiler med bred politisk forankring og solid finanslovs finansiering

Taskforcen viderefører og understreger anbefalingen om et samlende partnerskab. Som led i dette års arbejde har behov og muligheder været afsøgt, hvilket nu er samlet i et fælles udkast for partnerskabets første fase. Taskforcen ser det som yderst vigtigt at dette tværsektorielle partnerskab kommer op at køre, til stor gavn for branche og økosystem. Ligeledes anbefaler partnerskabet en solid finansiering af et sådant partnerskab.

Download PDF med anbefalingerne.


Underskrevet af:

Taskforce for bæredygtig omstilling af dansk mode og tekstil og grøn certificering af SMV’er:

Dorte Rye Olsen (formand), Head of Sustainability, Bestseller
Thomas Klausen, adm. direktør, Dansk Mode & Tekstil
Nikolai Klausen, direktør, WEAR
Betina Simonsen, direktør, Lifestyle & Design Cluster
Nicolaj Reffstrup, adm. direktør, Ganni
John Vestergaard, adm. direktør, Egetæpper
Lena Trend Hansen, produktdirektør, Coze Aarhus
Rikke Baumgarten, kreativ direktør, Baum Und Pferdgarten
Helle Nybo Holmberg, adm. direktør, Nybo Workwear
• Rune Stephansen, CEO, Ege carpets
Frederikke Antonie Schmidt, CEO, Roccamore
Mads Fibiger Rasmussen, CEO, Organic Basics
Else Skjold, lektor, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Poul-Erik Jørgensen, programleder, Via Design
Kathrine Weicker, forretningsudvikler, Erhvervshus Hovedstaden
Anne Maria Sønderholm, udviklingschef, Erhvervshus Midtjylland
Nanna Callisen Bang, direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel
Jannie Andersen, forhandlingssekretær Industrigruppen Beklædning og Tekstil, 3F