Open Call: Kunsten at Trives – Workshopforløb og individuel coaching

Open call

23. februar 2022

Er du selvstændig designer, freelancer eller løst ansat medarbejder, og har du lyst til at udvikle dig gennem en kunstnerisk tilgang til dit fag?

Kunsten at trives er et workshopforløb med fokus på kunst- og naturbaserede interventioner og deres potentiale i designprocesser. Forløbet består af 2 heldagsworkshops og individuel coaching, hvor omdrejningspunktet er din professionelle praksis.

Forløbet bygger på Artful Inquiry som er en undersøgende proces, der understøtter opmærksomhed og tilstedeværelse i nuet med henblik på at opnå ny indsigt om et spørgsmål eller en situation.

Du vil erfare en proces, der involverer kunstneriske metoder og aktiviteter i naturomgivelser. Du kommer til at arbejde med et selvvalgt emne eller spørgsmål i din professionelle praksis og vil herigennem få indsigt i, hvordan kunstneriske tilgange kan understøtte dit arbejde i designprocessen og udvikling som designer.


Som deltager i Kunsten at trives forløbet får du:
 • Indføring og erfaring med Artful Inquiry og kunst- og naturbaserede metoder til brug i din professionelle praksis efter eget valg og behov
 • Konkrete resultater i forhold til det emne eller spørgsmål, som du vælger at arbejde med.
 • Fokus på at skabe meningsfuld sammenhæng mellem dit personlige lederskab og dine indre ressourcer i rollen som designer.
 • Et nyt praksisfællesskab med andre designere og mulighed for opbygning af vidensnetværk

Workshopforløbet
Workshop 1 (8 timer)

Introduktion og mulighed for at erfare kunst- og naturbaserede interventioner i undersøgelsen af et individuelt spørgsmål eller emne fra egen professionelle praksis. Det er en åbnende, undersøgende proces som i dette tilfælde veksler mellem fysiske øvelser (ler, tegning, land art) og refleksion (i naturen og i ’show & tell’). Der veksles mellem individuelle og gruppe øvelser.

Workshop 2 (8 timer)

Fælles erfaringsudveksling og læring gennem ’making and sharing’, med fokus på at skabe meningsfuld sammenhæng mellem personligt lederskab og indre ressourcer i rollen som designer.  

Coaching sessioner (2×1 time online)

Efter hver workshop er der en 1 times individuel online coaching session med fokus på erfaringer og opståede udfordringer, muligheder og spørgsmål i arbejdet med de kunstbaserede metoder.

Evaluerende interview (45 min)

En uge efter forløbet vil du blive interviewet (over zoom) med spørgsmål omkring metoderne og forløbets virkning i din praksis, herunder også spørgsmål omkring trivsel og mentalt overskud.


Praktisk og tilmelding

Workshopforløbet afholdes på Det Kongelige Akademi, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K. Der er plads til 8 deltagere og det er gratis at deltage, men du forventes at fuldføre hele forløbet.  Tilmelding til Annegrete Mølhave: amol@kglakademi.dk


Datoer:

Aarhus hold 1 – Hotel Marselis
Workshop 1: fredag den 29. april, kl. 9:00-16:30
Workshop 2: torsdag 17 maj, kl. 9:00-16:30
– Coaching og interviewet foregår på zoom. 
Obs: Deadline for tilmelding: 27 marts

København hold 2 – Det Kongelige Akademi, Holmen
Workshop 1: tirsdag den 10. maj kl. 9:00-16:30
Workshop 2: tirsdag 24. maj, kl. 9:00-16:30
– Coaching og interviewet foregår på zoom. 

København hold 3 – Det Kongelige Akademi, Holmen
Workshop 1: onsdag den 11. maj kl. 9:00-16:30
Workshop 2: tirsdag 31. maj, kl. 9:00-16:30
– Coaching og interviewet foregår på zoom. 


Krav for at deltage
 • Du er enkeltmandsvirksomhed, freelancer eller løst ansat medarbejder. Der er ikke krav om CVR nr.
 • Du er villig til at dedikere 18 timer til forløbet som er fordelt over de ovennævnte sessioner, – 2 workshops, 2 coaching sessions og 1 interview. Vi håber derudover, at du slet ikke kan lade være med at afprøve metoderne i egen praksis mellem sessionerne, men det er ikke et krav.
 • Din deltagelse indgår i dataindsamlingen som beskrevet nedenfor.

Forskningsprojekt

Workshopforløbet er en del af forskningsprojektet ’Kunsten at trives’ som er et samarbejde mellem Design denmark, Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Og Det Kongelige Akademi med bevilling fra Velliv Foreningen. Projektet er et eksplorativt case-studie, med det formål at afprøve kunstbaserede metoders potentiale for at understøtte meningsfuldhed og mental trivsel i professionel designpraksis. På baggrund af dette udvikles en guide om trivsel i designpraksis og en værktøjskasse med metoderne.

I forbindelse med forløbet indsamler vi nedenstående data. Det er vigtigt at understrege, at data til brug i forskningen anonymiseres, dvs. al personlige data er anonymt. Som del af et forskningsprojekt bedes du inden opstart underskrive en informeret samtykkeerklæring. I denne får du en beskrivelse af projektet og vores brug af forskningsdata:

 • Inden første workshop bedes du udfylde et anonymt online spørgeskema om nuværende arbejde og mental trivsel.
 • I de to coachingsessioner tager facilitatorerne noter
 • Interviewet bliver optaget
 • Facilitatorerne på de to workshops tager billeder, men anvender kun billedmateriale med skriftligt fotosamtykke fra deltagerne.

Facilitatorer

Silje Alberthe Kamille Friis, Ph.d., designer, programleder, lektor i designmetodologi, Institut for Visuel Design, Det Kongelige Akademi. Silje har udviklet, faciliteret og undervist i designmetoder og kreativt transformationsarbejde i +20 år som konsulent, leder, forsker og underviser. Hun har arbejdet med private virksomheder (LEGO, MIT Media Lab, Novo Nordisk m.fl.) og offentlige organisationer (Danmarks Radio, Udenrigsministeriet, Forsvaret m.fl..) Og undervist på videregående uddannelser (CBS, AU, Designskolen Kolding m.fl.)

Annegrete Mølhave, Ph.d., Post-doc. og underviser i design metode og samarbejde, Institut for Visuel Design, Det Kongelige Akademi. Annegrete har en baggrund i kommunikationsdesign fra Central Saint Martins College of Art and Design og 17 års professionel erfaring med at designe og facilitere transformativt design i internationale projekter i græsrodsorganisationer, non-profit og offentlige sektorer, bl.a. indenfor sundhedsinnovation. Hun har undervist på videregående uddannelser på University of the Arts London, University of Brighton, Kunsthøgskolen i Oslo.