Open Call: Dimittender søges til Design Boost 2022

Open call

24. februar 2022

Design Boost er innovationssamarbejder mellem livsstilsvirksomheder, som ikke har designere ansat eller ikke er vant til at arbejde med design, og nyuddannede dimittender fra designuddannelserne, som endnu ikke er kommet i job.

Samarbejderne har til formål at give virksomhederne indsigt i og afprøve, hvad design kan gøre for deres virksomhedsudvikling i form af merværdi i både produkter såvel som hele værdikæden. Samtidigt får dimittenden konkret erhvervserfaring til CV’et og potentielt job i branchen.

Udvalgte virksomheder kan få tilknyttet en designer i tre måneder på deltid, til at arbejde med en af virksomhedens definerede opgaver.


For Livsstilsvirksomheder

For at komme i betragtning, skal du som virksomhed stå med en innovationsudfordring/-mulighed inden for designfeltet, som du ikke selv har in-house kompetencer til at løse. Er du interesseret, så kontakt projektleder Joan Knudsen:  joan@ldcluster.com.

Bliver din virksomhed og opgave udvalgt, vil den blive ”udbudt” blandt designuddannelsernes dimittender, som søger om at få opgaven.

Projektpartnerne på Design Boost udvælger, ud fra dimittendansøgningerne inkl. kompetenceprofil, det bedste match til opgaven, hvorefter der aftales opstartsmøder, med en repræsentant fra projektteamet, der deltager for at sikre god kemi og forventningsafstemning.

Som virksomhed er det gratis at deltage, dog skal virksomheden lægge timer i at sætte dimittenden ind i virksomheden og opgaven samt deltage aktivt i samarbejdet.


Ansøgning og forventninger

Det forventes at der afvikles 10 samarbejder i løbet af året.

Er du som virksomhed interesseret i at komme i betragtning til et match, så kontakt projektleder Joan Knudsen: joan@ldcluster.com

Er du dimittend fra Designskolen Kolding, VIA University, Syddansk Universitet eller KEA (flere kommer muligvis til) og er interesseret i et samarbejde med en virksomhed, så søg herunder.

Søg Design Boost som dimittend.

Du kan søge løbende, da der kommer nye opgaver til.


Hvem står bag Design Boost?

Design Boost er et samarbejde mellem:

Projektet er støttet af