Open Call til designere og designvirksomheder: Opgradér dine kompetencer inden for ECO-design og udvid dit netværk

Bæredygtighed

29. marts 2022

Deltag i ECO-design Challenge 2022 og bliv introduceret til ECO-design – og hvordan du som designer kan arbejde tværfagligt med begrebet med afsæt i en konkret virksomhedscase.


Hvordan bliver ECO-design en Challenge?

Inden for de kommende år forventer vi, at de nuværende direktiver for energiforbrugende produkter tilpasses og udbredes til øvrige dele af designbranchen.

Derfor omdanner vi ECO-design til en Challenge i 2022, hvor 24 udvalgte designere og designvirksomheder kan opgradere deres kompetencer – med et forløb bestående af to workshops, mellemliggende gruppearbejde og en afsluttende præsentation i samarbejde med en livsstilsvirksomhed og et team af udvalgte designere.

ECO-design Challenge 2022 er derfor din unikke mulighed for at få hands-on erfaring med ECO-design – viden, der potentielt kan give dig en konkurrencefordel på markedet som designer.

Over et tre-måneders forløb vil du, i samarbejde med et team af designere, arbejde på en case fra en udvalgt livsstilsvirksomhed. Hvert team består af en casevirksomhed og 3-4 designvirksomheder.

Sammen klædes I på til at finde frem til, hvordan ECO-design kan anvendes i casen – og herigennem bidrage til at definere, hvilken betydning ECO-design har for dine arbejdsmetoder.

Samtidig bliver du klogere på, hvordan du kan opgradere dine kompetencer til at blive ECO-design konsulent for virksomheder, der ønsker at være på forkant med de EU-direktiver, der arbejdes med netop nu.


Hvordan deltager du?

For at deltage i ECO-design Challenge 2022, skal du ansøge om deltagelse her.
Deadline for ansøgning er 1. juni 2022.

Bemærk, at du skal have et CVR-nummer for at kunne deltage.

På ansøgningsskemaet kan du indsende CV, udfylde kompetencer og motivere, hvordan netop du og din designvirksomhed får gavn af at deltage. Virksomhedscase og designteam matches ud fra kompetencer og erfaringsniveau. Som designvirksomhed er det muligt at deltage med 1-2 personer.

Bemærk, at projektpartnerne forholder sig retten til at tildele pladser på forløbet med det formål, at hvert team matches bedst muligt. En ansøgning er derfor ikke garanti for en plads på forløbet i 2022.


Forventninger til dig?

Udvælges du til ECO-design Challenge 2022, indvilliger du i at bruge tid på to heldagsworkshops og en afsluttende præsentation samt afsætte tid til gruppearbejde i perioden mellem kick-off og afslutning.

Hver virksomhed forpligter sig til at bruge ca. 85 timer over tre måneder inkl. nedenstående arrangementer, men hvert team tilrettelægger selv arbejde og tidsforbrug under forløbet.

ECO-design Challenge 2022 er baseret på vidensdeling undervejs i forløbet. For at sikre alle deltagere bedst muligt, udfylder hvert team en forudgående samarbejdsaftale ift. IPR m.m. – både designvirksomhederne imellem samt mellem designteamet og casevirksomheden. Forud for hver workshop og den afsluttende præsentation underskriver alle deltagere en NDA.


Vigtige datoer

Opstartsmøde i hvert teamUge 25 (online møde)
Workshop 1: Kick-off23. august 2022 (heldagsworkshop)
Mellemliggende gruppearbejdeKoordineres individuelt i hvert team
Workshop 2: Midtvejsstatus29. september 2022 (heldagsworkshop)
Mellemliggende gruppearbejdeKoordineres individuelt i hvert team
Afsluttende præsentation27. oktober 2022 (halvdagsarrangement)
EvalueringOnline survey


Et detaljeret program udsendes til deltagere inden opstart. Programmet består af en vekselvirkning mellem casearbejde, pitch og vidensoplæg.

Hvert team vil modtage pitch-skabeloner forud for hver workshop samt den afsluttende præsentation.

Begge workshops og den afsluttende præsentation finder sted fysisk i København og deltagere afholder selv udgifter til transport samt evt. overnatning. Der vil være forplejning begge workshopdage samt til den afsluttende præsentation.


Hvad er ECO-design i dag?

ECO-design er en betegnelse for de krav, EU stiller for energiforbrugende og energirelaterede produkter. Kravene er til for at sikre produkternes minimale miljømæssige aftryk.

ECO-design har især omhandlet forbud mod de mindst energieffektive produkter, da energiforbruget i produkters levetid oftest er den største kilde til miljøpåvirkning. Kravene stilles derfor, for at fjerne de mest miljøbelastende og mindst energieffektive produkter fra markedet.

Kravene er også kendt som Ecodesign-direktivet (2009/125/EC).


Kontakt

Birgitte Markussen, Projektleder, Lifestyle & Design Cluster
E-mail: birgitte@ldcluster.com

ECO-design Challenge 2022 er et samarbejde mellem Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Design denmark (Dd), Danske Kunsthåndværkere & Designere (DKoD) og Lifestyle & Design Cluster (LDC), støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.


Bemærk:

  • Ved indsendelse af ansøgning accepterer du, at vi registrerer data og dig og at disse data deles med samarbejdspartnere på ECO-design Challenge 2022 mhp. udvælgelse og matching af virksomhedscases og designere.
  • Udvælges du til ECO-design Challenge 2022, bruges din data desuden til dokumentation og vil fremgå af deltagerlisten. Udvalgte teams vil ligeledes bruges i vidensdelingsøjemed.
  • Du accepterer samtidig, at du ved deltagelse er orienteret om, at du indgår i et projektet støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
  • Den indsamlede data benyttes udelukkende i forbindelse med ECO-design Challenge 2022.