Her finder du EU-strategien for bæredygtige og cirkulære tekstiler

Nå de 17 - via design

1. april 2022

Som en del af en større cirkulær økonomipakke vedtog Kommissionen den 30. marts 2022 en omfattende EU-strategi for tekstiler. Formålet er at skabe en grønnere og mere konkurrencedygtig tekstilsektor

Vi bruger tekstiler overalt i vores hverdag – i tøj og møbler, medicinsk- og beskyttelsesudstyr, bygninger og køretøjer. Der er dog behov for en hurtig indsats, da tekstilers indvirkning på miljøet fortsætter med at vokse. EU’s forbrug af tekstiler har i gennemsnit den fjerdestørste indvirkning på miljøet og klimaændringerne, efter fødevarer, bolig og mobilitet. Det er også det tredjehøjeste forbrugsområde til vand- og arealanvendelse og femtehøjest for anvendelse af primære råstoffer og udledning af drivhusgasser. Ved at se på hele livscyklussen for tekstilprodukter og foreslå handlinger for at ændre, hvordan vi producerer og forbruger tekstiler, præsenterer strategien en ny tilgang, der behandler disse spørgsmål på en harmoniseret måde.

EU-strategien for bæredygtige og cirkulære tekstiler omhandler produktion og forbrug af tekstiler, samtidig med at tekstilsektorens betydning anerkendes. Den implementerer forpligtelserne fra European Green Deal, den nye handlingsplan for cirkulær økonomi og industristrategien.

Herunder finder du de tre dokumenter offentliggjort af EU d. 30. marts 2022 til DOWNLOAD

1) Communication – EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles (DOWNLOAD)
2) Annex – EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles (DOWNLOAD)
3) Synopsis report – Online Public Consultation on the EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles (DOWNLOAD)


Gå til EUs officielle hjemmeside om Tekstil Strategien her

Du kan blive klogere på det kommende ECO-design direktiv ved at tilmelde dig årets ECO-design Challenge. Læs mere her