Slut med fast fashion? Arne Remmen kommenterer på EU-strategien for bæredygtige og cirkulære tekstiler

Nå de 17 - via design

21. april 2022

Nedenstående kommentar er delt med forfatterens samtykke.

Bemærk; at kommentarer fra personer udenfor sekretariatet delt på Design denmarks hjemmeside ikke repræsenterer foreningens holdning, men skal ses som en måde at give designbranchen en stemme.

“Hvis EU’s strategi for Bæredygtige og Cirkulære Tekstiler (fra d. 30 marts i år) tages for pålydende, så bliver dette tilfældet. Visionen i strategien lyder nemlig sådan her:

By 2030 textile products placed on the EU market are long-lived and recyclable, to a great extent made of recycled fibres, free of hazardous substances and produced in respect of social rights and the environment. Consumers benefit longer from high quality affordable textiles, fast fashion is out of fashion, and economically profitable re-use and repair services are widely available. In a competitive, resilient and innovative textiles sector, producers take responsibility for their products along the value chain, including when they become waste. The circular textiles ecosystem is thriving, driven by sufficient capacities for innovative fibre-to-fibre recycling, while the incineration and landfilling of textiles is reduced to the minimum. 

Virkelig ambitiøs vision især når mange trends de senere år er gået i den modsatte retning. Men er tekstiler på vej til at det ”nye plast”? For så har EU for et par år siden vist handlekraft til at sætte action bag de fine ord. Men hvad er så udsigterne for tekstil- og modeindustrien? Hvilke virkemidler bliver der annonceret i strategien?:

  1. Obligatoriske Eco-design krav
  2. Stop for destruktion af usolgte og returnerede varer
  3. Stop fra mikroplast forurening
  4. Informationskrav og et digitalt “produktpas”
  5. Miljøanvisninger for ”virkelig bæredygtige tekstiler”
  6. Udvidet producentansvar og forstærkning af genbrug og genanvendelse af tekstiler

Hver af disse er markante initiativer. For tekstil- og modebranchen er det nyt med Eco-design krav. Eco-design direktivet bliver nu ophævet til en forordning, og bliver samtidig udvidet til også at omfatte bl.a. tekstiler. Eco-design reguleringen virker ved at stille minimumskrav til produkterne, som de skal overholde for at kunne blive solgt på det indre marked.

For designere og produktudviklere er det værd at notere at strategien nævner en række bindende produktkrav til at forbedre tekstilers holdbarhed, genbrugelighed, reparationsvenlighed, fiber-til-fiber genanvendelse, genanvendt fiberindhold, minimering af farlige stoffer, og i det hele taget reducere klima- og miljøpåvirkninger. Ikke alle ordene er nemme at oversætte til dansk, men disse materiale-effektivitetskrav kommer til at omfatte en lang række produktgrupper. Horisontale standarder herfor er blevet udviklet de sidste 5-6 år, så retningen for dette arbejde har været udstukket et stykke tid efterhånden.

Interessant er også at holdbarhed fremhæves, fordi det vil give forbrugeren mulighed for at bruge tøjet længere, samt især vil fremme cirkulære forretningsmodeller så som genbrug, udlejning, reparation samt tilbagetagningsordninger og gensalg.

Desuden vil EU fremme særligt skrappe kriterier for materialeeffektivitet i forbindelse med miljømærkningen af tekstiler og ved EU’s kriterier for grønne offentlige indkøb. Dette er kendt fra andre produktgrupper hvor disse kriterier fremmer de 30% bedste produkter på markedet, og så kommer det som egentlig lovgivningskrav efter nogle år.

Arbejdsprogrammet for denne del annonceres til udgangen af 2022, mens andre dele som fx Product environmental footprint som grundlag for miljøanvisninger på tekstiler først forventes i 2024.

Den sidste del af strategien fremhæver samarbejdet med industrien, herunder i anden halvdel af 2022 at samskabe en Transition Pathway for the Textiles Ecosystem.

Strategien er som nævnt ambitiøs, og er flere steder åbenhjertig og radikal i formuleringerne, som overskriften på afsnit 3.2: ”Reversing the overproduction and overconsumption of clothing: driving fast fashion out of fashion”.

Hvor hurtigt dette kommer til at ske er det helt store spørgsmål. EU’s arbejde med direktiver er traditionelt langsommelig og konsensuspræget; men som nævnt er Plast undtagelsen der bekræfter denne regel.

Måske bliver tekstiler den næste undtagelse – udfordringerne er mindst lige så store!

Arne Remmen
Aalborg Universitet”

PS
Strategien kan downloades her