Ny bestyrelse og formandskab til Design denmark

Nyt fra Design denmark

2. maj 2022

I forbindelse med Design denmarks generalforsamling d. 28. april 2022 fik foreningen en ny bestyrelse og formandskab

Design denmarks bestyrelse består i dag af 14 medlemmer samt to suppleanter. Blandt den nye bestyrelse er der mange velkendte ansigter, men der er også kommet nye til.


Nyt formandskab

Vi måtte i forbindelse med Generalforsamlingen sige på gensyn og tak for nogle fantastiske år til designer Pil Bredahl, som har været næstforkvinde i bestyrelsen i mange år. Pil har valgt at det nu er tid til, at nye kræfter kan træde til i formandskabet. Denne beslutning resulterede i, at bestyrelsen ved det konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen stemte om formandskabet. Resultatet blev således:

Forkvinde; Lotte Lyngsted-Jepsen blev genvalgt til posten, Jeppe Schytte-Hansen blev genvalgt til en af de to næstforpersonsposter og Katja Egmose blev valgt ind i formandskabet for første gang.

Du kan se alle nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter her.


Tak til afgående næstforkvinde Pil Bredahl

Der skal fra foreningens sekretariat lyde en STOR tak til Pil for hendes store engagement i bestyrelsen. Pil har gennem de mange år hun har siddet i bestyrelsen, haft en stor indflydelse på den rolle som foreningen tager, særligt i forbindelse med både designkrænkelser og vilkår for designuddannelserne. Vi glæder os til at følge din vej frem som fortsat medlem af foreningen.


Om Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer vælges blandt alle medlemskategorierne, to medlemmer fra hver kategori, og bestyrelsens medlemmer vælges på foreningens ordinære generalforsamling for en periode på to år. Suppleanter til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode på et år.

Bestyrelsen fungerer som foreningens øverste ledelse mellem
generalforsamlingerne og har til opgave, såvel internt som eksternt, at afstikke de overordnede mål for foreningen.


Derudover uddelegerer bestyrelsen, i samarbejde med foreningens administrerende direktør, opgaver til relevante udvalg, arbejdsgrupper og lokalafdelinger.

Bestyrelsen mødes seks gange årligt.

Har du spørgsmål til bestyrelsen, bedes du sende dem til direktør Henrik Lübker på hl@designdenmark.dk.

Er du medlem og overvejer du at stille op til bestyrelsen ved næste generalforsamling, kan du ligeledes tage kontakt til foreningens direktør.