Design denmark

“Made in Denmark” – hvornår er et design egentlig dansk?

Hvornår må du som designer kalde en vare ”Made in Denmark”? Er design dansk, hvis noget af varen er produceret i fx Kina, men samlet, monteret eller sammensat i Danmark? Læs her, hvad reglerne siger om at angive oprindelsesland.

“Made in Denmark” er for mange et kvalitetsstempel – men hvornår må du egentlig bruge den betegnelse? Og hvornår er du forpligtet til at anføre oprindelseslandet på varen? Der er ifølge Dansk Erhverv to væsentlige situationer, du skal være opmærksom på, ved angivelse af oprindelsesland. Det drejer sig om:

  • Salg internt i Danmark og EU
  • Import og eksport af varer til og fra tredjelande.

hardened-leather-chair_15-600x398-595x395Salg internt i Danmark og EU
Når det gælder sædvanlige forbrugsgoder, er der i Danmark ikke særlige regler for, hvornår du skal eller må mærke dine varer med fx ”Made in Denmark” (med undtagelse af landbrugsprodukter og fødevarer, som der gælder særlige regler for). I Danmark er det generelt Markedsføringsloven, du skal forholde dig ti, for at bestemme, hvad du må og ikke må i forhold til mærkning. Markedsføringslovens § 3 fastslår, at erhvervsdrivende ikke må anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.

Helt eller delvist produceret i Danmark
På almindeligt dansk betyder det, at du kun må kalde dit design ”Made in Denmark”, hvis det reelt er lavet i Danmark. Det vanskelig kommer ind i billeder, når delelementer er produceret i fx Kina, mens selve varen er samlet, monteret eller sammensat i Danmark. Her gælder det, at hvis den sidste væsentligste del af fremstillingen af varen er foregået i Danmark, må du kalde varen ”Made in Denmark”. Den væsentligste del skal forstås, som den del, der i det væsentligste har frembragt varen – altså hvis delene fx er sammensat i Danmark, og man derfor kan tale om at “enkeltdele er overgået til at være en egentlig genstand”. Tænk fx på et jakkesæt, syet i Danmark, af stofstykker importeret fra Indien. Hvor den præcise grænse går, kan imidlertid være svært at sige, og vil i sidste ende være op til domstolene at afgøre. biomega

“Danish Design eller “Designed in Denmark” Hvis varen alene er designet i Danmark, kan du i stedet kalde den “Danish Design” eller “Designed in Denmark” eller lignende betegnelser – bare du også her, er opmærksom på, at du ikke vildleder kunden om oprindelseslandet. Du kan fx tilføje ”imported” eller lignende, for at undgå misforståelser. De samme regler gælder, hvis du i stedet vælger at mærke varen med ”Made in EU”.

Import og eksport af varer til og fra lande uden for EU
Hvis du importerer eller eksporterer varer uden for EU, har det betydning for toldbehandling og -beløb, hvor varen stammer fra. Oprindelseslandet skal derfor være anført korrekt på varen – som igen følger af EU’s toldregler.

Oprindelsescertifikater udstedes af Dansk Erhverv Ved eksport til en række lande kræver modtageren tillige, at der vedlægges et oprindelsescertifikat udstedt af det nationale Chamber of Commerce, som dokumenterer varens oprindelse. I Danmark er det Dansk Erhverv – The Danish Chamber of Commerce -som udsteder sådanne oprindelsescertifikater. Dem kan du læse mere om her. Kilde: Dansk Erhverv