Design denmark

2+1 hjælper verdens megabyer i kampen for klimaet

2+1 hjælper verdens megabyer i kampen for klimaet

C40 Cities – Climate Leadership Group, 63 af verdens største byer, som samarbejder om at reducere verdens CO2-udledning, hyrede 2+1 Idébureau til at skabe en profilfilm. Det blev til en video om fem megabyers klimaløsninger – set og optaget fra en cykelsadel.

C40 Cities fik øjnene op for 2+1 Idébureau, da de under en konference i København, så den danske hovedstad portrætteret på en enkel, ærlig og upoleret måde. C40 Cities ville gerne have en profilfilm i samme stil, og det blev startskudet på 2+1’s usædvanlige cykeltur, der skulle dokumentere byernes klimaindsatser.

2+1 startede i Johannesburg, og cyklede derefter gennem Rio de Janeiro, New York, Jakarta og London. Turen blev indfanget af kameraer monteret på en cykel, der kørte gennem finansområder, forstæder, favelaer og havne.

Filmen er netop vist ved en premiere på C40 Cities‘ topmøde i Johannesborg. Vi spurgte Morten Kold, der er partner og kreativ direktør i 2+1 Idébureau, og Gustav Brade, projektleder hos 2+1 Idébureau med ansvar for C40 Cities-projektet, hvordan det gik, og hvad danske designere kan bidrage med i det store klimabillede.

1) Hvordan bidrog I under C40 Cities-topmødet?

– 2+1 var som det eneste kommunikations- og designbureau med til konferencen. Vi deltog i en lang række debatter og diskussionssessioner, og fik netværket med mange af byernes repræsentanter. Vores fokus på byer og byudvikling har stor værdi for mange af konferencens aktører, så vi fik også sparret med mange af dem. Men vi tog også med for at spore de nye tendenser og få inspiration til nye projekter og initiativer. Og så var vi tilstede ved filmens premiere, og nød selvfølgelig det store bifald, den afstedkom.

2) I arbejder med byudviklingsprojekter med fokus på klima og miljø. Hvordan bringer I jeres erfaringer i spil ved et internationalt topmøde som C40?

– Danmark er på forkant med resten af verden på dette felt. Alene det, at komme fra København gør et enormt stort indtryk på mange byer og repræsentanter fra C40-netværket. Københavns store arbejde og ambitionen om at blive verdens første CO2-neutrale storby i 2025 vækker meget stor respekt. Der er tilmed en stor opmærksomhed om, hvordan man brander sig og kommunikerer sine bæredygtige aktiviteter – og der er vi jo eksperter – vores erfaringer fra bl.a. Klimaspring, Naturpark Amager, Renover og Nordhavn-udstillingen ved Cop15 vakte helt klart interesse.

3) Fra 2014 og tre år frem modtager C40 knap 200 millioner kroner i støtte til det grundlæggende arbejde med at mindske CO2-udledningen og imødegå klimaforandringerne. Hvordan mener I, man bruger pengene bedst?

C40 Cities har fundet en innovativ opskrift på at skabe konkrete resultater inden for klimadagsordenen. I dag lever over 50 procent af verdens befolkning i byer, og i 2050 er det tal 70 procent. På konferencen kom det bl.a. frem, at det er på transportområdet, de laveste frugter hænger. En reduktion af biltrafik og øget brug af offentlige transportmidler må være højt på dagsordenen, nu da de fleste byer begynder at forpligte sig til at reducere deres CO2.

4) Hvilken rolle mener du Danmark kan spille i kampen mod klimaudfordringerne?

– Danmark spiller allerede en aktiv rolle international i klimasammenhæng. Men så meget som jeg støtter landenes kamp mod klimaet, er jeg også overbevist om, at det er byer og organisationer, der kommer til at spille den mest afgørende rolle. COP15 i 2009 viste desværre at lande kan have svært ved at blive enige. Samtidig er det ofte på det lokale niveau at klimaudfordringerne udspiller sig og kan tackles. I dag har over 75 danske byer forpligtet sig til CO2-reduktion, og det er jo en tendens, der er meget spændende at følge.

5) Hvad mener du er de største udfordringer for globale megabyer?

– Urbaniseringen og den stigende afstand mellem rig og fattig. På vores tur til Jakarta oplevede vi, hvordan byen på 19 mio. mennesker er ved at vokse sammen med tre andre byer, så Jakarta metropolitan area i dag huser op mod 40 mio. mennesker. Det er en næsten umulig opgave at skabe et godt liv for alle indbyggere i sådan en situation.

6) Hvilke innovative, bæredygtige løsninger inden for det byggede miljø og klimasikring af byer kan danske designere bidrage med?

– Klimaspring-projektet er et rigtig interessant nyt greb, der sætter fokus på innovation i byggebranchen. Her kombineres forskellige fagligheder i nye rammer, og det har blandt andet afstedkommet udviklingen af en ny fortovsflise, som kan opsamle regnvand. Derudover er vores tradition for det simple og den enkle løsning meget efterspurgt, fornemmer jeg.

7) Hvilke andre projekter arbejder 2+1 Idebureau på for tiden?

– Vi er for øjeblikket blandt andet i gang med et større kommunikationsprojekt på DTU, ligesom vi rådgiver Realdania og udvikler byggekommunikation i forbindelse med anlægget af Kvæsthus- og Bryghusprojekterne i København. Derudover har vi gang i en lang række andre projekter, såsom et skiltekoncept til Statens Museum For Kunsts Museumshave og branding af Hedensted kommune, en rapport om ungdomsboliger, en frivillighedsapp, og et stort nudgingprojekt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

C40 Cities blev startet af Bill Clinton og Ken Livingstone, forhenværende borgmester i London. New York Citys tidligere borgmester Michael Bloomberg er i dag formand for C40.
Netværkets medlemsbyer repræsenterer 20 procent af klodens BNP og omfatter cirka 8 procent af verdens befolkning. De fleste af byerne ligger ved kystlinjer og er derfor meget udsatte for klimaforandringer.

Se C40 Cities-filmen her