Design denmark

Arbejdslegater til skabende designere og kunsthåndværkere 2018 - og til nyuddannede talenter

Statens Kunstfond har nu åbnet for ansøgninger til arbejdslegater til etablerede og nyuddannede designere og kunsthåndværkere.
Formålet med arbejdslegaterne er at give højt kvalificerede og talentfulde, samt nyuddannede, designere og kunsthåndværkere, en mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde. Der skal ikke søges til specifikke projekter.

Der er åbnet for to puljer med begge med ansøgningsfrist 1. marts 2018.

Hvem kan søge?

  • Skabende kunsthåndværkere og designere kan søge Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design.
  • Puljen Nye talenter 2018 – Kunsthåndværk og design kan søges af skabende kunsthåndværkere og designere, som inden for de seneste to år, det sige efter den 1. januar 2016, har taget afgang fra Det Kongelige Kunstakademis Skole for Arkitektur, Design og Konservering, Københavns Mode- og Designskole, Margretheskolen, VIA, KEA, Designskolen Kolding på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau og tilsvarende uddannelser i Danmark og udlandet.
  • Studerende under uddannelse indenfor design og kunsthåndværk kan ikke søge.

Sådan vurderes din ansøgning
Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Da Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Designs midler er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Det siddende udvalg lægger i deres vurdering særligt vægt på:

  • Et idémæssigt kriterium, hvor udvalget prioriterer innovative ideer, en eksperimenterende og nyskabende tilgang, samt kunstnerisk originalitet og substans i udøverens argumentation.
  • Et æstetisk kriterium, hvor udvalget prioriterer en høj grad af bevidsthed og kunstnerisk kvalitet i udtrykket, samt en søgende og nysgerrig indfaldsvinkel til arbejdet.
  • Et fagligt kriterium, hvor håndværksmæssige færdigheder, samt nytænkning af traditioner inden for de pågældende fagområder vægtes højt.
  • En etisk bevidsthed i arbejdet.

Derudover skal du være opmærksom på det følgende:

  • Afgangsprojekter kan indgå, men må ikke være en bærende del af ansøgningen.
  • Ansøgerne opfordres til, at lægge hovedvægt på de seneste tre års virke i deres billedmateriale og dokumentation. Ældre dokumentation kan indgå, hvis det er væsentligt for ansøgningen.
  • Ansøgerne opfordres til at undlade “moodboards” med materiale/fotos fremstillet af andre. I samarbejdsprojekter skal ansøgeren tydeligt gøre opmærksom på andre parters del af arbejdet.

Arbejdslegater gives til at skabe arbejdsro og til fortsat kunstnerisk virke. Legatudvalget yder ikke direkte støtte til konkrete projektudgifter, eksempelvis udgifter til produktion eller formidling. Denne type støtte varetages af Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design i ansøgningspuljerne “Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark” og “Kunsthåndværk- og designprojekter i udlandet.

Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design kan udover vurderingen af den kunstneriske kvalitet vælge at tage hensyn til, hvor meget du i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i form af direkte kunstnerstøtte fra udvalgene i Statens Kunstfond. Dette skøn foretages for at sikre en nogenlunde rimelig fordeling af kunststøttemidlerne.

Hvis du arbejder inden for – eller på tværs af – flere kunstarter, kan du søge arbejdslegat inden for flere relevante kunstområder.
Læs mere her.

Bemærk, at der til Puljen “Nye talenter 2018” er særlige krav til ansøgning, dokumentation mv. Det kan du læse meget mere om her på Statens Kunstfonds hjemmeside.

Bemærk at navne på alle ansøgere vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Læs mere om arbejdslegaterne her