Bestyrelse


Design denmark ledes af en bestyrelse på op til fjorten medlemmer og to suppleanter.

Bestyrelsens medlemmer vælges blandt alle medlemskategorierne, to medlemmer fra hver kategori, og bestyrelsens medlemmer vælges på foreningens ordinære generalforsamling for en periode på to år. Suppleanter til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode på et år.

Bestyrelsen fungerer som foreningens øverste ledelse mellem
generalforsamlingerne og har til opgave, såvel internt som eksternt, at afstikke de overordnede mål for foreningen.

Derudover uddelegerer bestyrelsen, i samarbejde med foreningens administrerende direktør, opgaver til relevante udvalg, arbejdsgrupper og lokalafdelinger.

Bestyrelsen mødes seks gange årligt.

Har du spørgsmål til bestyrelsen, bedes du sende dem til direktør Abelone Varming på av@designdenmark.dk.

Er du medlem og overvejer du at stille op til bestyrelsen ved næste generalforsamling, kan du ligeledes tage kontakt til foreningens direktør, Abelone Varming.


Design denmarks bestyrelse består af følgende medlemmer:


Formandskab

Lotte Lyngsted Jepsen
Forkvinde & Service Designer
Kirk, Hatch & Bloom
Jeppe Schytte-Hansen
Næstformand & Managing Director & Partner
SkabelonDesign A/S
Pil Bredahl
Faglig næstformand & Designer
Pil Bredahl Design


Øvrig bestyrelse

Tina Thomsen
1:16 Designdriven Business Development
CEO
Nikolaj Bebe
Designchef
Region Hovedstaden
Tine Mouritsen
Designer
Tinemouritsen.dk
Jesper von Wieding
Strategic Creative Director
Pearlfisher
Birgitte Smedegaard
Partner og Industriel Designer
Designduo.dk
Rune Kirt
CEO, Cand.arch.
Kirt X Thomsen
Katja Egmose
Kreativ Direktør
EGGS Design
Søren Frahm
CEO
Artlinco A/S
Carsten Ngyuen Henriksen
Design Director
Designit
Nikolaj Berg
Direktør
Metalwo A/S, ALUFIT og PA:ID
Kristina Østergaard Kristoffersen
Uddannelsesdirektør
KEA


Suppleanter

Alice Holmberg
Founder and Designer
House of Holmberg
Lotte Nystrup Lund
CEO
Futurista