Bestyrelse


Design denmark ledes af en bestyrelse på op til fjorten medlemmer og to suppleanter.

Bestyrelsens medlemmer vælges blandt alle medlemskategorierne, to medlemmer fra hver kategori, og bestyrelsens medlemmer vælges på foreningens ordinære generalforsamling for en periode på to år. Suppleanter til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode på et år.

Bestyrelsen fungerer som foreningens øverste ledelse mellem
generalforsamlingerne og har til opgave, såvel internt som eksternt, at afstikke de overordnede mål for foreningen.

Derudover uddelegerer bestyrelsen, i samarbejde med foreningens administrerende direktør, opgaver til relevante udvalg, arbejdsgrupper og lokalafdelinger.

Bestyrelsen mødes seks gange årligt.

Har du spørgsmål til bestyrelsen, bedes du sende dem til direktør Henrik Lübker på hl@designdenmark.dk.

Er du medlem og overvejer du at stille op til bestyrelsen ved næste generalforsamling, kan du ligeledes tage kontakt til foreningens direktør, Henrik Lübker.


Kommende bestyrelsesmøder:

26. januar 2023, kl. 13.30 – 17.00


Næste Generalforsamling:

27. april 2023, tid og sted TBC


Design denmarks bestyrelse består af følgende medlemmer:


Formandskab

Lotte Lyngsted Jepsen
Forkvinde & Service Designer
Hatch & Bloom
Katja Egmose
Næstforkvinde & Country Manager & Kreativ Direktør
EGGS Design
Jeppe Schytte-Hansen
Næstformand & CEO & Partner
Omnidocs


Øvrig bestyrelse

Alice Holmberg
Chefkonsulent
KLK
Charlotte Mathiesen
Program Manager
Danish Tech Challenge
Lotte Nystrup Lund
CEO
Futurista
Jesper von Wieding
Creative Director
Jesper@vonwieding.com
Birgitte Smedegaard
Partner og Industriel Designer
Designduo.dk
Rune Kirt
CEO, Cand.arch.
Kirt X Thomsen
Rasmus Holscher
Partner
Holscher Design
Søren Frahm
CEO
Artlinco A/S
Carsten Ngyuen Henriksen
Design Director
Designit
Eva Valcke
Uddannelsesdirektør
KEA
Marie-Louise Rosholm
Tekstildesigner og ejer
Studio MLR