Bestyrelse


Design denmark ledes af en bestyrelse på op til fjorten medlemmer og to suppleanter.

Bestyrelsens medlemmer vælges blandt alle medlemskategorierne, to medlemmer fra hver kategori, og bestyrelsens medlemmer vælges på foreningens ordinære generalforsamling for en periode på to år. Suppleanter til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode på et år.

Bestyrelsen fungerer som foreningens øverste ledelse mellem
generalforsamlingerne og har til opgave, såvel internt som eksternt, at afstikke de overordnede mål for foreningen.

Derudover uddelegerer bestyrelsen, i samarbejde med foreningens administrerende direktør, opgaver til relevante udvalg, arbejdsgrupper og lokalafdelinger.

Bestyrelsen mødes seks gange årligt.

Har du spørgsmål til bestyrelsen, bedes du sende dem til direktør Abelone Varming på av@designdenmark.dk.

Er du medlem og overvejer du at stille op til bestyrelsen ved næste generalforsamling, kan du ligeledes tage kontakt til foreningens direktør, Abelone Varming.


Design denmarks bestyrelse består af følgende medlemmer:


Formandskab

Lotte Lyngsted Jepsen
Forkvinde & Service Designer
Hatch & Bloom
Pil Bredahl
Faglig næstforkvinde & Designer
Pil Bredahl Design
Jeppe Schytte-Hansen
Næstformand & CEO & Partner
Omnidocs


Øvrig bestyrelse

Alice Holmberg
Chefkonsulent
KLK
Tina Thomsen
1:16 Designdriven Business Development
CEO
Lotte Nystrup Lund
CEO
Futurista
Birgitte Smedegaard
Partner og Industriel Designer
Designduo.dk
Rune Kirt
CEO, Cand.arch.
Kirt X Thomsen
Jesper von Wieding
Strategic Creative Director
Pearlfisher
Søren Frahm
CEO
Artlinco A/S
Katja Egmose
Country Manager & Kreativ Direktør
EGGS Design
Carsten Ngyuen Henriksen
Design Director
Designit
Nikolaj Bebe
Designchef
Region Hovedstaden
Kristina Østergaard Kristoffersen
Uddannelsesdirektør
KEA


Suppleanter

Marie-Louise Rosholm
Tekstildesigner og ejer
Studio MLR
Charlotte Mathiesen
Designer og Innovationskonsulent
DYO - Design Your Own