Design denmark

Bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 14. september.

Bestyrelsesmøder afholdt i 2019:

Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2019. Afholdt hos Abelone.

Deltagere:
Pil Bredahl
Kim Meyer Andersen
Abelone Varming
Jeppe Schytte-Hansen
Kune Kirt
Nikolaj Bebe – referent
Jesper Von Wieding
Alice Holmberg
Tina Thomsen
Charlotte Mathiesen
Birgitte Smedegaard
Søren X Frahm

Afbud:
Lene Dammand Lund
Nikolaj Berg
Lotte Lyngsted Jepsen
Lotte Nystrup Lund

Bestyrelsesmøde d. 14. marts 2019. Afholdt hos Design denmark, Børsen.

Deltagere:
Pil Bredahl
Lotte Nystrup Lund
Kim Meyer Andersen
Abelone Varming
Jeppe Schytte-Hansen
Lotte Lyngsted Jepsen
Charlotte Mathiesen
Martin Delfer

Afbud:
Tine Mouritzen
Ralph Van de Made
Jesper Von Wieding
Lene Dammand Lund
Nikolaj Berg

Bestyrelsesmøde d. 18. januar 2019. Afholdt hos SkabelonDesign.

Deltagere:
Abelone Varming
Jeppe Schytte-Hansen
Charlotte Mathiesen
Jesper Von Wieding
Pil Bredahl
Lene Dammand Lund
Kim Meyer Andersen
Ralph Van de Made (referent)
Lotte Nystrup Lund
Lotte Lyngsted Jepsen
Tine Mouritzen
Ulrik Jungersen

Afbud:
Nikolaj Stagis
Nikolaj Bebe
Anders Ellegaard
Martin Delfer

Bestyrelsesmøder afholdt i 2018:

Bestyrelsesmøde d. 21. november 2018. Afholdt hos Design denmark, Børsen.

Deltagere:
Abelone Varming
Jeppe Schytte-Hansen
Lotte Nystrup Lund (referent)
Lotte Lyngsted Jepsen
Kim Meyer
Nikolaj Berg
Tine Mouritzen
Anders Ellegaard
Charlotte Mathiesen

Afbud:
Jesper Von Wieding
Lene Dammand Lund
Ulrik Jungersen
Martin Delfer
Pil Bredahl
Ralph Van de Made

Bestyrelsesmøde d. 10. oktober 2018. Afholdt hos DesignIt

Deltagere:
Jesper Von Wieding
Charlotte Mathiesen
Lene Dammand Lund
Pil Bredahl
Lotte Lyngsted Jepsen
Nikolaj Berg
Lotte Nystrup Lund
Kim Meyer
Ralph Van de Made
Tine Mouritzen
Nikolaj Stagis
Abelone Varming
Jeppe Schytte-Hansen
Martin Delfer (referent)

Gæst:
Jens Rask, Bogholder, Dansk Erhverv

Afbud:
Nikolaj Bebe
Anders Ellegaard

Bestyrelsesmøde 13. september 2018. Afholdt hos DesignIt

Tilstede:
Charlotte Mathiesen
Jeppe Schytte-Hansen
Lotte Lyngsted Jepsen
Abelone Varming
Pil Bredahl
Kim Meyer Andersen
Lotte Nystrup Lyng
Martin Delfer
Nikolaj Bebe (referent)
Ralph van der Made
Anders G. Ellegaard
Lene Dammand Lund

Afbud:
Nikolaj Stagis
Jesper von Wieding
Ulrik Jungersen
Nikolaj Berg
Tine Mouritsen

Gæster:
Christian Bason
Jens Laustén, DE

Bestyrelsesmøde 29. august 2018. Afholdt hos Abelone Varming, Hellerup. 

Til stede:
Tine Mouritsen
Charlotte Mathiesen
Nikolaj Stagis
Jeppe Schytte-Hansen
Lotte Lyngsted Jepsen
Abelone Varming
Jesper von Wieding (fra kl. 18:30)
Pil Bredal
Kim Meyer Andersen
Ulrik Jungersen
Lotte Nystrup Lyng
Nikolaj Berg
Lene Dammand Lund (referent)

Afbud:
Anders G. Ellegaard
Ralph van der Made
Martin Delfer

Bestyrelsesmøde 11. juni 2018. Afholdt hos Design denmark, Børsen

Deltagere:
Lotte Lyngsted Jepsen
Jeppe Schytte-Hansen
Pil Bredahl
Lotte Nystrup Lund
Martin Delfer
Kim Meyer Andersen
Ralph Van der Made
Charlotte Mathiessen
Jesper von Wieding
Tine Mouritsen
Nikolaj Stagis
Nikolaj Bebe
Nikolaj Berg
Abelone Varming
Daniel Astola.

Afbud:
Anders Ellegard
Lene Dammand Lund

Gæster:
Regnskabschef Jens Lausten, D.E.

Bestyrelsesmøde 4. maj 2018. Afholdt hos Design denmark, Børsen

Deltagere:
Anders Ellegaard
Charlotte Mathisen
Kim Meyer Andersen
Lotte Nystrup Lund
Lene Dammand
Lotte Lyngsted
Christoffer Tange
Troels Seidenfaden
Ulrik Jungersen
Nikolaj Stagis
Abelone Varming
Jeppe Schytte-Hansen
Jesper von Wieding på telefon

Kristine Lauritsen: (referent)