Bliv syn- og skønsperson


Er du medlem af foreningen og har du lyst til at vide mere om det at være syn- og skønsperson? Læs mere herunder:

For at blive optaget i Design denmarks syn- og skønspersonsdatabase kræves en af følgende:

  • Gennemført skønspersonskursus.
  • Erfaring med et eller flere fagområder.

Som tilknyttet syn- og skønsperson har du mulighed for at blive tilbudt skønspersonsopgaver inden for dit fagområde. Afregning af opgaven foregår direkte med rekvirenten af opgaven.


Vilkår for syn- og skønsperson ved Design denmark

Syn- og skønsperson forpligter sig til at svare på en henvendelse om en mulig sag hurtigst muligt og senest inden for fem arbejdsdage fra modtagelsen. Ved udeblevet svar vil sagen blive tilbudt en anden. I e-mailen vedlægger vi, såfremt det er muligt, syn- og skønstema.

Syn- og skønspersonen forpligter sig til at holde foreningen opdateret med nyeste kontaktoplysninger.

Syn- og skønspersonen forpligter sig ligeledes til at ajourføre CV og kompetencer hvert år.

Syn- og skønspersonen forpligter sig til ærligt og redeligt at vurdere sin egen habilitet i forhold til sagens indhold og parter, før vedkommende accepterer at påtage sig sagen.

Syn- og skønspersonen er indforstået med, at oplysninger omkring sager registreres sammen med medlemsoplysninger i Design denmarks database i op til fem år efter udtrædelse af syn- og skønspersonens funktionen eller som medlem af foreningen.

Design denmark udpeger kun medlemmer af foreningen som syn- og skønspersoner.


Læs mere generelt om Syn og Skøn hos Danmarks Domstole her.

Send en anmodning om at blive optaget som syn- og skønsperson til info@designdenmark.dk.