Design denmark

CoDesign - KADK tilbyder nyt kursusforløb

KADK har et helt nyt specialiseret kursusforløb om CoDesign på programmet i foråret 2019. På kurset lærer du at organisere samarbejdsprocesser, der leder til nyskabende og brugerorienterede løsninger og produkter.

CoDesign er en stærk designpraksis, der kan bruges til at skabe holdbare løsninger på komplicerede samfundsmæssige udfordringer og til at identificere nye forretningsmuligheder. Grundtanken i CoDesign er, at der er et kraftfuldt kreativt potentiale for nytænkning og innovation i at involvere potentielle brugere og andre interessenter aktivt i designprocessen.

På kurset i CoDesign får du indblik i teoretiske kernebegreber inden for feltet. Samtidig får du metoder og teknikker til at lede og indgå i designorienterede processer, der involverer brugere og andre interessenter. Derudover skal kurset ses som et eksperimenterende og refleksivt rum, hvor muligheder og udfordringer i denne form for samarbejdsprocesser diskuteres og perspektiveres.

Målgruppe – hvem er kurset tiltænkt
Kurset er for dig, som allerede er involveret i eller driver udviklings- og innovationsprocesser, men som ønsker at udvide din metodiske værktøjskasse og forståelse af de processer og roller, du indgår i. Kurset er også for dig, som er nysgerrig på dette felt og denne tilgang, og som gerne vil i gang med at arbejde med CoDesign. Det anbefales, at deltagere på kurset har en bachelorgad eller tilsvarende uddannelse.

Dit udbytte af kurset

 • Teoretisk forståelse af CoDesign som begreb og i relation til beslægtede begreber.
 • Indsigt i CoDesign som en tværfaglig, relationel, samskabende designorienteret proces til adressering af komplekse samfundsmæssige udfordringer.
 • Et repertoire af forskellige teknikker, formater og måder at organisere og iscenesætte CoDesign-processer og samarbejdssituationer.
 • Øget bevidsthed om egne og andres roller, herunder forskellige arbejdsmaterialers roller.
 • Sparring med andre praktikere og undervisere.
 • Rum for refleksion omkring udfordringer og muligheder ved at arbejde med en deltagende CoDesign-metodik og tilgang

Praktisk 

 • Kursusstart er den 6. februar 2019
 • Ansøgningsfrist er den 20. december 2018
 • Kurset koster 34.000 eks moms
 • Kurset er opdelt i fire seminarer
 • Kurset finder sted på KADK Philip de Langes Allé 10, 1435 Kbh. K.

Kort om begrebet CoDesign
CoDesign bygger primært på felterne: Participatory Design og Designantropologi. Inden for feltet Participatory Design har praksisorienterede forskere siden 1970’erne været aktivt involveret i designorienterede og demokratiske deltagelsesprocesser, hvorfra en lang række praksisrelevante metodikker og teoretiske koncepter er blevet udviklet. Historisk har feltet primært haft fokus på IT-udvikling på arbejdspladser, men de seneste årtier er feltet åbnet op til også at have fokus på bredere samarbejder omkring urban udvikling, design med børn, fritids-fællesskaber mv. Feltet Designantropologi, som er opstået inden for de seneste årtier, har som sit overordnede formål at forene den åbne antropologiske undren og narrative fortællinger om det eksisterende med udforskningen af designbaserede løsningsforslag på en mulig fremtid. Endvidere vil der f.eks. blive inddraget Aktør-netværksteori som perspektiv og relaterede praksis-orienterede designteorier, tendenser og tilgange så som designtænkning, co-creation, samskabelse mv.

Du kan læse meget mere om kurset samt tilmelde dig her