Cphbusiness

Cphbusiness er Danmarks største erhvervsakademi, med afdelinger i København, Lyngby, Hillerød og Bornholm. Cphbusiness tilbyder vi efter-og videreuddannelse kurser og andre ydelser rettet mod det danske erhvervsliv. Grundstenen hos Cphbusiness er livslang læring og vi tror på at gøre viden til værdi, både for dig og din arbejdsplads.

På vores akademi- og diplomuddannelser har man som studerende mulighed for at videreuddanne sig sideløbende med sit job. Undervisningen foregår i gode faglige miljøer med undervisning der tager afsæt i det praksisnære arbejde. Man bestemmer selv, om man ønsker at tage en hel uddannelse eller blot vælge de fag, der passer til dine interesser og behov. Eftervidereuddannelse er for dig, som ønsker at styrke din faglighed med den nyeste viden og konkrete værktøjer.


Et udvalg af Cphbusiness’ efteruddannelser:


Diplomuddannelsen i ledelse

På diplomuddannelsen i ledelse får du styrket dine ledelseskompetencer, og du lærer at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, strategi og forandringsledelse. På uddannelsen får du nye ledelsesværktøjer, som du kan bruge i dit job fra dag ét af.

Cphbusiness tager udgangspunkt i de nyeste teorier og værktøjer samt din organisation og fokuserer på dig som leder og dine erfaringer og ledelsesudfordringer. På uddannelsen får du udviklet dit eget ståsted som leder, så du kan stå endnu stærkere i din lederposition og håndtere vanskelige ledelsessituationer.

Læs mere om uddannelsen her.


Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion

Idé- og udviklingsprocesser, projektledelse, innovative processer og forretningsmuligheder? Lyder det som begreber du gerne vil blive endnu bedre til, så skal du kigge nærmere på en akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion.  Uddannelsen ruster dig til at analysere, planlægge og vurdere idéer og problemstillinger inden for innovation og produktionsoptimering. Du lærer også at indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser inden for innovation, produktudvikling og produktion.

Uddannelsen klæder dig på til at samarbejde med andre på tværs af kulturelle, sproglige og uddannelsesmæssige forskelle, og du lærer, hvordan virksomheder får udviklet deres rutiner og bygget strukturer, der sikrer en fortsat udvikling og innovation af nye produkter og arbejdsgange.

Læs mere om uddannelsen her.


Akademiuddannelsen i Miljøteknologi

Bæredygtighed, CSR og klima er på dagsordenen! Der er i disse år kommet et øget fokus på miljø, klima og bæredygtighed fordi vi skal sikre, at jordens ressourcer kan følge med befolkningstilvæksten og udviklingen. Miljøområdet er i stor vækst både offentligt og privat, og der er derfor brug for mennesker med tekniske kompetencer inden for dette område.
Med en akademiuddannelse i miljøteknologi bliver du kvalificeret til at kunne bidrage til virksomheders arbejde med miljøopgaver.

Læs mere om uddannelsen her.


Find alle Cphbusiness’ efteruddannelser her.


Tilbage til oversigten.