Design denmark

Danske designaktører går sammen om at krydse Atlanten

Jesper Von Wieding, Pearlfisher og Tim Larcombe, Intent, præsenterer ideen bag samarbejdet i New York for de amerikanske partnere

Danske designaktører går sammen i et større og tydeligere samarbejde i USA. I første omgang i form af et meget konkret samarbejde i New York med Parsons School of DesignDet Danske Generalkonsulat i New York m.fl.

“The Future Design Can Make” – arbejder du allerede med USA?
Under overskriften “The Future Design Can Make” har Design denmark indgået et nyt strategisk partnerskab sammen med en række danske designaktører; Det Danske Generalkonsulat i New York og Parsons School of Design. Samarbejdet bygger på konceptet bag Danish Design Award, der demonstrerer og hylder den forskel design gør. Ved at fokusere på netop den effekt og værdi design skaber i dagens samfund, har partnerskabet til formål at fremvise og yderligere udforske den rolle designløsninger har i industrien, i uddannelserne og i samfundet generelt, lokalt såvel som globalt.

Vi er endnu i en opstartsfase, og aktiviteterne i samarbejdet er tænkt indenfor f.eks. design-talks, seminarer, rundbordssamtaler, udstillinger, kulturelle udvekslinger, livestreaming af events, hackathons, digitale kampagner, men er slet ikke begrænset hertil. I den forbindelse vil vi rigtig gerne have et overblik over igangværende DK-US samarbejder ml. danske designere og amerikanske kunder eller samarbejdspartnere. Overblikket skal skabe de bedste muligheder for at kunne gennemføre relevante og værdiskabende aktiviteter og nye forretningsmuligheder for Design denmarks medlemmer. Vi søger derfor nu efter danske designvirksomheder og designere, der allerede er i gang med spændende projekter, der kan tænkes ind i den overordnede strategi. Det kan også være du går med nogle tanker om, hvordan man kommer i gang med det amerikanske marked eller blot har en god ide.

Så send os meget gerne en kort beskrivelse af et eller flere igangværende samarbejder eller initiativer, eller bare en god ide, til vores projektleder Kristine Lauritsen på kla@designdenmark.dk. Alt bliver naturligvis behandlet fortroligt og intet offentliggøres uden tydeligt samtykke hertil. Indsendelserne bliver heller ikke anvendt i anden sammenhæng.

Målet med samarbejdet er at skabe et tættere bånd mellem design-miljøerne i Danmark, New York og andre steder i USA. Det skal ske igennem vidensdeling med henblik på at kunne skabe værdi ved at fremme f.eks. videndeling, forskning, udvekslingsophold, projektsamarbejder, offentlig events, medieomtale, alt sammen med en tydelig designtilgang. På længere sigt er det ambitionen at opbygge og videreudvikle langsigtede relationer mellem de amerikanske og danske interessenter og potentielt andre internationalt baserede designfællesskaber.

Vil du og din designvirksomhed med, eller er du allerede i gang?
Kontakt: Projektleder Kristine Lauritsen på kla@designdenmark.dk

De deltagende danske designaktører er: Dansk Design Center, Designmuseum Danmark, KADKDesignskolen Kolding og Design denmark. Design denmarks projektudvalg består af Jesper Von Wieding, Pearlfisher, Tim Larcombe, Intent, Abelone Varming, udviklingsdirektør og Henrik Weiglin, adm. direktør.