Design denmark

Hvem vi er, hvad vi gør og hvorfor vi gør det.

Design Denmark er en brancheforening og alliance af designere, -tænkere og -brugere, der arbejder professionelt med design. Vi repræsenterer enkeltpersoner, virksomheder og organisationer med forbindelse til Danmark, og vores alliance vil altid forblive åben, inkluderende og uafsluttet. Vi står sammen om, at demonstrere og formidle de positive effekter af design.

Til medlemmer tilbyder vi tjenester, der hjælper dem til vækst og taler på deres vegne med en samlet stemme. Vi tilskynder til debat om designrelaterede spørgsmål og går ind for brugen af designledede løsninger i hele samfundet.

Vi gør dette, fordi vi ikke kunne drømme om at gøre noget andet. For os bringer design mening ud i verden. Så vi inviterer alle med en lignende lidenskab til at slutte sig til os, for at demonstrere og kommunikere – både i Danmark og i udlandet – den store værdi af design.


Design denmark arbejder ud fra de fem P’er:

  • Vi PROFESSIONALISERER den samlede designbranche.
  • Vi PROMOVERER dansk design nationalt og internationalt.
  • Vi skaber mulighed for POTENTIALER og matchmaking.
  • Vi arbejder for at generere PROFIT i hele samfundet.
  • Vi skaber POLITISK fokus på designfeltet og fastholder Danmarks position som designnation.