Design denmark

Design i den offentlige sektor

Af Christoffer Tange, MDd, konsulent i Gribskov Kommune og medlem af Design denmarks bestyrelse

Det er velkendt, at den offentlige sektor i Danmark er stor. Det er også velkendt, at sektoren indkøber mange ydelser og kan gøres mere adræt. Hvis design for alvor skal komme på dagsordenen i denne sammenhæng, må vi svare på følgende spørgsmål:

Hvordan kan det offentlige blive bedre til at bruge design?
 Hvordan forklarer vi, hvorfor den ene design-løsning er bedre end den anden?
 Hvordan overbeviser vi andre om, at deres problem er et designproblem, som vi kan løse?
 Hvordan argumenterer vi for design? Og især over for folk som ikke er designere? Ud fra min erfaring, kan vi groft sagt argumentere på tre måder: autoritet, smag og strategi.

AUTORITET er et effektivt argument. “Jeg siger, at den skal være blå, og jeg ved bedst, så sådan skal det være!” Problemet er dog, at den der trumfer igennem skal have gjort sig fortjent til den autoritet.
Som designer har vi ikke altid den luksus, at vores designfaglighed har pondus nok til at overtrumfe håndværkerens, investorens, ingeniørens, juristens eller direktørens autoritet. Det fungerer altså kun godt, der hvor vi som designere allerede har vist os uundværlige.

SMAG kan også være et godt argument. Især hvis vores smag er det der efterspørges. Smag er dog individuel, og det er som udgangspunkt altid den der har pengene, der har den bedste smag. Og pengene er sjældent designerens kasse. Her kræver det igen, at designere allerede har vist sig uundværlige.

STRATEGI er et mere besværligt argumentent. Vi skal finde en enighed om, hvad udgangspunktet for hele organisationen eller virksomheden er, hvor man vil hen, og hvad vejen til den ønskede situation indeholder. Så skal vi vise, hvorfor en designløsning er den mest logiske og effektive måde at følge strategien på.
Men hvis vi formår det, er det åbenlyst, at man har et designproblem, at der er behov for en designløsning, og at man skal benytte designere. Så kan man til gengæld komme længere ud end til de, der allerede har set lyset og forstået værdien af design.

Design management i det offentlige


Strategisk argumentation er altså mere besværlig end argumentation ud fra autoritet og smag. Til gengæld kan vi udvide markedet til andre end dem, der allerede har arbejdet sammen med designere. Det kræver, at vi kan oversætte designløsningen og dens konsekvenser til de strategiske udfordringer, der er i den virksomhed eller organisation, vi arbejder med. Dette kan man kalde design management. At bruge design i en strategisk kontekst. Dette sker allerede i det private, på nogle områder mere end andre. Men det sker ikke nok i det offentlige.

I det offentlige er strategierne og konteksten ofte meget kompleks. Derudover er der endnu ikke så stor tradition for at invitere designere ind det strategiske rum. Vi får ofte kun lov til at udføre det som andre har besluttet er den strategisk bedste måde at bruge design på. Det er derfor sværere at komme helt ind. Til gengæld er der en større og større modenhed i det offentlige til at finde løsninger, der fungerer og som er mere holistiske, empatiske, nyskabende og inddragende end de traditionelle løsninger. Jeg mener, at det er oplagt at designprocesser og designere har meget at byde ind med her.

Hvis vi skal ind i dette kæmpestore og vigtige marked, skal vi blive bedre til at invitere os selv ind i det strategiske rum, og vi skal argumentere godt, når vi så står der. Styrelser, regioner, institutioner, kommuner osv. skal samtidigt blive bedre til at bruge design i en strategisk sammenhæng.