Design denmark

Designprocessen er fagets DNA

Designer MDd Henriette Melchiorsen er en stor fan af designprocessen, som hun mener er fabelagtig til udvikling og løsning af opgaver – fra det konkrete produkt til strategisk værdiskabelse.

Af Helle Lorenzen, journalist DJ (Interviewet er tidligere bragt i magasinet “inform”)

Når industriel designer MDd Henriette Melchiorsen skal købe en ny telefon, bliver der gået grundigt til værks. Hun researcher og undersøger markedet, ser og prøver helst alle telefoner, før valget træffes. Hun kalder det selv en ret belastende arbejdsskade.

Designer MDd Henriette Melchiorsen med sin gummivase på hovedet. Vasen blev designet for Menu a/s i 2004. Foto Torben Åndahl.

Foto Torben Åndahl.

– Jeg er en stor fan af designprocessen, som jeg anser som fagets DNA. Jeg bruger den hele tiden bevidst eller ubevidst og kombinerer den med mine evner og erfaringer for at få projekterne godt i mål. Processen er en fabelagtig måde at gå til forskellige opgaver på.

For Henriette Melchiorsen er det grundlæggende de samme elementer og redskaber, der indgår i designprocessen, uanset om det gælder en konkret produktudvikling eller en overordnet strategisk værdiskabelse for en virksomhed. Men hun oplever også, at designprocessen er godt i gang med at åbne sig og folde sig ud.

– Det er både et behov, der kommer indefra designerne og hermed fra selve fagets praksis, men samtidig er det også et naturligt resultat af den samfundsmæssige udvikling, hvor udfordringerne i erhvervslivet og organisationerne kalder på mere og mere komplekse opgaveløsninger. Her kan man med fordel benytte designprocessen, mener Henriette Melchiorsen og fortsætter:

– I tværfaglige opgaver kan jeg både være facilitator, guiden, der navigerer teamet gennem processen sideløbende med, at jeg arbejder solo og deltager i udvikling af opgaven. Her arbejder jeg altså skiftevis i teamet og alene med at udvikle delopgaver i projektet og reflektere over, hvordan processen kommer videre på bedste vis.

Henriette Melchiorsen indtager også gerne positionen som den, der stiller alle spørgsmålene og her igennem søger løsninger ude af boksen. Og hun er næsten altid den, der skitserer idéer og materialiserer tanker – designerens signifikante redskab, der er unikt og en gave til ethvert udviklingsprojekt.

– Jeg oplever ofte, at jeg med min faglighed starter helt forfra og søger at se på problemstillingerne med friske øjne. Nogle gange synes samarbejdspartnere fra andre faglige områder, at mine spørgsmål er ‘lidt dumme’. Men det ender tit med, at de bliver overrasket af deres egne svar – og så åbner der sig nye muligheder.

Den akademiske metode er interessant

Sidste sommer afsluttede Henriette Melchiorsen en diplomuddannelse. Hun var først og fremmest nysgerrig på den akademiske metode i forhold til designprocessen. Og hun så også nye muligheder i at være en del af forskningsmiljøet på uddannelsesinstitutionerne.

Designprocessen starter oftest med en idé, briefs, udsyn, research, store visioner og drømme. Herfra arbejder designeren i udviklingsfasen i en vis udstrækning intuitivt, med tavs viden og fornemmelser, fordi en del af arbejdet er at formulere løsningsforslag, selv om ikke alle nødvendige informationer er til stede.

– Den akademiske metode er anderledes, fordi her fastlægges og beskrives metoden fra starten, så den er transparent og hele tiden bygger op til at besvare problemformuleringen. I den akademiske opgave, ‘må jeg ikke mene noget’, men skal belyse, begrunde og argumenter med objektive facts og håndfaste beviser. Og så er jeg ret vild med, at man skal referere og henvise til den viden, man bygger sine egne tanker på. Det kan jeg som designer lære af.

Henriette Melchiorsen mener ikke, at den akademiske tilgang i sig selv kan skabe, men hun ser metoden som et rigtigt interessant redskab til at skabe refleksion, orden og konklusioner i de mange informationer, hun indhenter i researchfasen.

Ikke så meget snak – mere handling

Henriette Melchiorsen har efter næsten 20 år i designbranchen arbejdet med mange facetter af designfaget. Men siden 2006 har hun udviklet og drejet sit faglige fokus, så det i dag er skarpt indstillet på bæredygtigt design. Udover at have sin egen virksomhed, etablerede hun i 2007 FairTrade Designers sammen med designerne MDd Pil Bredahl og Liselotte Risell.

– Vi startede et arbejdsfællesskab, fordi vi alle tre havde behov for at lægge yderligere en dimension til vores designarbejde. Vi er optaget af verdens udvikling og ønsker at skabe konkrete forandringer – ikke bare tale om det, fortæller Henriette Melchiorsen.

FairTrade Designers tog fat i et lille hjørne af det uoverskuelige område og udviklede projekter med udspring i etisk produktion. I dag har de tre designere projekter kørende i Yunnan Province, Sydkina samt i Ghana og Zimbabwe.

– For mig er det oplagt, at vi som mennesker påtager os et medansvar for den nødvendige bæredygtige udvikling af verden. Og som designere både kan og bør vi gøre det – det er en unik mulighed, der også rummer stort forretningspotentiale.

Henriette Melchiorsen har netop søgt om en bevilling til en ph.d. i bæredygtigt design, og hvis midlerne bevilges, skal designforskningsprojektet laves på Designskolen Kolding.

– Vi skal bibeholde vore klassiske dyder og redskaber, så vi kan udvikle produkter, verden har brug for. Men samtidig skal vi betræde nyt land, hvis ikke vores fag skal fortrænges af omkringliggende fagområder. Den udvikling kan ske i en syntese mellem designuddannelse, -forskning og erhvervslivet. Vi skal bevæge os fra al den snak om muligheder og til konkret handling, hvor vi begynder at skabe den bæredygtige udvikling.