Design denmark

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet med omtrent 370 aktive designstuderende og et antal ph.d.-studerende om året. Omkring 200 personer gennemgår hvert år et af skolens efter- og videreuddannelsesforløb. Skolen blev etableret i 1967 under navnet ’Kunsthåndværkerskolen i Kolding’ og har i mere end 50 år leveret designere til danske og internationale virksomheder. Designskolen tilbyder ud over bachelor-, kandidat og ph.d.-programmer en diplomuddannelse i designledelse, samt kurser og konsulentydelser. Designskolen har særligt fokus på fagområderne industrielt design, modedesign, tekstildesign, accessory design og kommunikationsdesign ud fra tre strategiske områder, som er People, Planet og Play. Det betyder, at Designskolen Kolding dedikerer en del af uddannelsen og sine forsknings- og udviklingsaktiviteter til områderne socialt design, bæredygtighed og leg. I 2018 fik Designskolen Kolding den første professor i leg i Danmark.

Diplom i Designledelse
Diplomuddannelsen i Designledelse (Diploma in Design Management) er en modulopbygget og praksisorienteret uddannelse på bachelorniveau, der udbydes på deltid, så man samtidig kan passe sit normale arbejde. Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder i den offentlige og private sektor eller NGO’er, der ønsker at lade sig inspirere af og bruge designmetoder i deres egen organisation. Diplomuddannelsen er en betalingsuddannelse, der består af seks moduler, som kan tages fleksibelt efter dit behov. Gennem uddannelsen introduceres kursisten til de centrale fagfelter inden for designledelse, som er designteori og designmetode, procesfacilitering og projektledelse. Læs mere her 

Design i praksis
Design i Praksis henvender sig både til medarbejdere og ledere i små og mellemstore virksomheder i den private sektor. Kurset tager udgangspunkt i en praktiskorienteret tilgang til design med udgangspunkt i virksomhedernes egne faglige og professionelle udfordringer. Gennem konkrete værktøjer og design metoder får kursisterne inspiration til, hvordan organisationen kan samles med fælles fokus i innovationsarbejde, og derigennem styrke virksomhedens konkurrencekraft på markedet. Kurserne arrangeres i samarbejde med D2i. Læs mere her.

Træn designtænkning
Kurset er et 6-dages kursus over tre måneder, og henvender sig særligt til større virksomheder og organisationer, som ønsker at forstå og lære design, og hvordan designtænkning kan bruges til at begribe og strukturere arbejdet med at løse et problem og/eller skabe innovative løsninger i dialog med brugere og interessenter. Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori og praktisk afprøvning af teorierne med udgangspunkt i kursisternes eget projekt. Inden kurset skal deltagerne enten individuelt eller i gruppe have indkredset et problemfelt som bearbejdes under kurset.

Introduktion til design
Kurset er et 2-dages introducerende kursus i design, hvor deltagerne introduceres for designbegrebet, design tænkning og designmetoder med udgangspunkt i den seneste forskning og praksis. Under kurset afprøver kursisterne at benytte designmetoder og designtænkningen i praksis gennem eget selvvalgt projekt. Virksomheden får med en systematisk og lærende tilgang løst et eller flere udfordringer og afprøvet potentielle løsningsmuligheder med designmetoder.

Læs om alle Designskolen Koldings efteruddannelser her