Designskolen KoldingDesignskolen Kolding er et internationalt talentværksted og forskningscentrum for udvikling af dansk design. Siden 1967 har skolen arbejdet med baggrund i den danske kunsthåndværkertradition, hvor man designer i et legende, skabende og kreativt rum mellem praksis og teori. Skolen fik i 2010 status som universitet og udbyder af bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser. Den tre-årige bacheloruddannelse indeholder studieretningerne industrielt design, mode- og tekstildesign, accessory design og kommunikationsdesign, mens kandidatuddannelsen består af de tværfaglige studieretninger Design for People, Design for Play og Design for Planet. I uddannelserne såvel som forskningen er der særligt fokus på socialt design, bæredygtighed og leg.

Rektor for Designskolen Kolding er professor i pædagogisk psykologi, Lene Tanggaard, som er en anerkendt forsker inden for kreativitet og læring. I 2019 modtog skolen Designrådets Ærespris, bl.a. med begrundelse i det tætte samarbejde med dansk erhvervsliv.


Diplom i Designledelse

Diplom i Designledelse er en praksisorienteret uddannelse, der giver dig kompetencer til at igangsætte, gennemføre og lede designbaserede udviklingsprojekter. Uddannelsen henvender sig til alle inden for den offentlige og private sektor, som ønsker at lære at bruge designmetoder i deres arbejde. Uddannelsen er modulopbygget, så det er muligt at sammensætte de forskellige moduler efter ønsker og behov.

Læs mere her.


Træn designtænkning

Med designtænkning får du et nyt tankesæt til innovation og fornyelse i dit job, din virksomhed eller offentlige organisation. Designtænkning handler om at frembringe nye, værdiskabende løsninger for, og i samskabelse med, dine kunder, brugere eller borgere med udgangspunkt i menneskers behov og den forretningsmæssige kontekst. På kurset får du indblik i, hvordan du fremmer den designdrevne organisation og bliver trænet i at anvende designmetoder og designprocesser til udvikling af nye produkter og ideer. Kurset henvender sig til alle virksomheder og offentlige organisationer, som ønsker at kende og anvende designtænkning.

Læs mere her.


Design i praksis for Undervisere

Design i praksis for Undervisere er en kompetencegivende suppleringsuddannelse på masterniveau, som giver 15 ECTS point. På uddannelsen lærer du om designtænkning og designmetoder og får adgang til en række designværktøjer, som gør teorierne og tilgangene praksisorienterede og anvendelige i en læringskontekst. Uddannelsen henvender sig primært til undervisere på ungdomsuddannelserne (STX, HHX, HTX m.v.), som har brug for en opkvalificering for at kunne varetage fagene ’Design & Arkitektur’ og ’Håndværk & Design’. Dog vil undervisere på grundskoleniveau, højskoler og efterskoler også have udbytte af uddannelsen.

Læs mere her.

Tilbage til oversigten.