Design denmark

Er din virksomhed klar til cirkulær økonomi?

MATChE søger 15 produktionsvirksomheder, til at Kickstarte deres virksomheds omstilling til en Cirkulær Økonomi.

Forskningsprojektet MATChE, støttet af Industriens Fond, har til hensigt med Acceleratorprogrammet at udvikle forskellige ’omstillingsruter’, som passer til danske produktionsvirksomheders omstillingsbehov for Cirkulær Økonomi. Ruterne vil tage udgangspunkt i 15 udvalgte produktionsvirksomheders parathed og angive den mest effektive vej til at få sat skub i nye initiativer, som på sigt vil reducere ressourceforbrug, skabe vækst og øge konkurrenceevnen via innovation.

Acceleratorprogrammet støtter virksomheders omstilling ved at give

  • Forståelse for parathedspotentialet til en Cirkulær Økonomi og hvilke konkrete steps, som skal tages for at skabe en effektiv omstilling.
  • Viden om Cirkulær Økonomi og et fælles sprog, som vil understøtte virksomhedens interne forankring.
  • Igangsætning af projekter med et klart scope tilpasset virksomhedens profil, parathed, sektor, teknologifokus og markedets nuværende muligheder og barrierer.
  • Plan for implementering og skalering af fremtidige cirkulære omstillingsruter.

De 15 udvalgte virksomhed kan få adgang til 75 timers rådgivning i Cirkulær Økonomi af anerkendte eksperter fra Danmarks Tekniske Universitet. De vil hjælpe med at afdække mulige strategier for Cirkulær Økonomi, give støtte til at finde fokus og igangsætte konkrete initiativer som fx at undersøge potentialerne for at ændre produktdesign, gentænke forretningsmodeller og finde nye samarbejdskonstellationer over hele værdikæden.

Et korsortie vil bane vejen

MATChE er drevet af et konsortiesamarbejde, hvor DTU er projektkoordinator og hovedansvarlig for projektets udførelse. De resterende konsortiepartnere er Dansk Industri, Miljøstyrelsen og tænketanken CHORA Connection. Konsortiets sammensætning vil sikre, at projektets opnåede viden om optimale omstillingsruter ud fra virksomhedssamarbejdet samles til en open-source CØ-guide til inspiration for andre virksomheder. Viden og data som måtte blive udvekslet mellem virksomheden og DTU vil være fuldt fortroligt og en samarbejdsaftale vil som standard blive udført før arbejdet igangsættes.

Er jeres virksomhed et match?

Er jeres virksomhed en dansk produktionsvirksomhed med et fysisk produkt, som er motiveret til at begynde på omstillingen til en Cirkulær Økonomi, så kan I meget vel være 1 af de 15 virksomheder MATChE søger?

Hør mere eller deltag i Acceleratorprogrammet:
Kontakt Nicklas Funk (ncfunk@mek.dtu.dk) eller Mathias Bahrenscheer (mmbahr@mail.dk) eller skriv til info@matche.dk