Design denmark

Vil du være den nye facilitator til Sprint:Digital?

Vil du være med til at sætte standarden for design-sprint i Danmark?
Dansk Design Center og D2i- Design to innovate søger designere og innovatører fra hele Danmark til at facilitere sprintforløb i Sprint:Digital.

I hvert sprintforløb deltager tre virksomheder på samme tid. I skal som facilitatorer sikre, at alle tre virksomheder, med hver deres udfordring, kommer samtidigt igennem deres fem-dages Sprintforløb.

Før sprintforløbet skal I som facilitatorer mødes med de enkelte virksomheder. Formålet er at scope deres udfordring, forventningsafstemme muligheder i forløbet og vurdere effekten af sprintet.
Under sprintforløbet skal I som facilitatorer sikre, at virksomhederne i løbet af de fem dage får kortlagt deres problemstilling, udviklet idéer og koncepter, bygget prototyper og testet løsningsmuligheder samt udarbejde en handlingsplan.
Efter sprintet er det jeres rolle at følge op med de tre virksomheder for at understøtte det videre arbejde med deres digitalisering.

Kan I facilitere sprint med designmetoder og derigennem hjælpe små og mellemstore virksomheder med deres digitale udfordringer?
– så er det jer, vi søger til at være en del af Sprint:Digital.

Du kan læse mere om proceduren og kravene for at blive Sprint-facilitator her.