Boost din Business

Boost din Business – Cirkulær design

Hvordan kan cirkulær design booste din business?

I takt med det stigende fokus på cirkulære tiltag på tværs af samfundslag, brancher og nationaliteter har designbranchen et kæmpe medansvar. Branchen har de sidste par årtier fulgt en lineær fremstilling og et lineært forbrugsmønster med meget lidt hensyn til de miljømæssige konsekvenser, branchen pålægger ved at bruge og kassere ressourcer, uden fokus på løsninger for de kasserede produkter og materialer.

Kom og vær med, når designerne bag designfælleskabet Re·Do·Think, Helle Brechling Johansen og Tenna Hansen, fortæller om deres mangeårige erfaringer med cirkulær designforståelse inden for et bredt designfelt. Her sættes fokus på designbranchens mange muligheder, hvis designprocessen re-tænkes ud fra en cirkulær designforståelse. Under netværksmødet får du eksempler på cirkulær designtænkning og hvordan du kan gå fra tænkning til ageren, når du har opnået et cirkulært mindset.

Cirkulær designforståelse skal ses som et redskab og sprog til at opnå merværdi i samskabelse om at udvikle cirkulære produkter, services eller systemer, hvor produktets slutfase, materialeadskillelse og genanvendelighed i udvikling af designet er det styrende element. Via designmetoder opnår du indsigt i cirkulær tænkning, branchekendskab og cirkulære designmetoder, der hjælper med overgangen til cirkulær praksis i hvert trin i designprocessen. Lige fra niveauer af samskabelse og produktcyklussen til tekniske og biologiske kredsløb. Herved skabes fokus på REDUCE, REUSE, RECYCLE, REPAIR and REIMAGINE inden for produkter, systemer og samskabelse. I forlængelse af dette, vil der være et naturligt fokus på samkabelse på tværs af faggrupper, brancher og organisationer, med ønsket om at styrke designforståelse, strategi og udvikling, for at igangsætte og oplyse, hvorledes man kan ændre det lineære mindset og skabe et samfund baseret på cirkularitet.

Med Helle Brechling Johansen og Tenna Hansens eget designet dialogværktøj og mobile lab – Re·Do·Think – etableres en dialog omkring, hvordan der kan skabes et sprog for- samt værktøjer til at kunne arbejde endnu dybere med cirkulær designforståelse, samt redegøres for hvordan man kan anvende metoder og samarbejdsmuligheder for udvikling af cirkularitet. På denne måde kan du blive hjulpet til bedre at forstå det strategiske og praktiske arbejde med cirkulær design og se mulighederne i hvordan det netop kan Booste din Business.

Oplægsholderne er

  • Helle Brechling Johansen, industriel designer med afsæt i beklædning og interiør v/Re·Do·Think
  • Tenna Hansen, grafisk designer med afsæt i beklædning og eksklusiv emballage v/ Re·Do·Think

Efter netværksmødet vil Re·Do·Think tilbyde et videre forløb – Book en Booster – i foråret 2020, hvor medlemmer af Design denmark får mulighed for 1:1 sparring om konkrete problematikker eller muligheder inden for cirkulær designudvikling. Datoerne vil være d. 6. februar, 5. marts og 2. april 2020. Læs mere her.

28. jan 2020
kl. 09.00 – 10.30
Design denmark
Børsen, Slotsholmsgade 1
1217 København K
Pris
MedlemmerGratis
Øvrige300 kr.
Vi gør venligt opmærksom på, at der er et ‘no-show’ gebyr på DKK 200 til deltagere, som ikke dukker op eller melder afbud senere end 24 timer før arrangementets afholdelse.