Boost din Business – Et mikroperspektiv på Thought Leadership

Hvordan kan det gavne ens forretning at forære sin viden væk?

Der har i de seneste år været stor opmærksomhed omkring “Thought Leadership” (Tanke Ledelse), og den måde hvorpå virksomheder kan gøre sig relevante gennem formidling af viden og indsigt. Ofte forbindes Thought Leadership med B2B og større virksomheders marketingstrategier, men eksponeringen af ekspertise og faglighed kan også være til gavn for mindre virksomheder, videns-medarbejdere og fagfolk mere bredt. Ved at udvise autoritet og gavmildhed omkring ens fagområde kan man således understøtte ens faglige brand og samtidigt skabe et tillidsforhold til kunder og samarbejdspartnere.

Design denmark inviterer til Boost din Business netværksmøde, hvor der sættes fokus på hvordan virksomheder og medarbejdere kan anvende digitale og sociale medier i deres vidensformidling og professionelle branding. Der sættes bl.a. fokus på begrebet Thought Leadership, gives inspiration til metoder og værktøjer til faglig formidling og præsenteres en række eksempler på, hvordan mindre virksomheder og fagspecialister har udviklet faglig formidling, der understøtter deres forretnings vækst og kommunikation.

Oplægget tager udgangspunkt i nye fagbøger samt forskningsprojekt på Copenhagen Business Academy.

Oplægsholder er Hans-Christian Christiansen, der er lektor, ph.d. ved Copenhagen Business Academy og har redigeret samt medforfattet en række fagbøger omkring kommunikation

Link til et par af Hans-Christians udgivelser: her & her.

29. okt 2019
kl. 09.00 – 10.30
Design denmark
Børsen, Slotsholmsgade 1
1217 København K
Pris
MedlemmerGratis
Øvrige300 kr.
Vi gør venligt opmærksom på, at der er et ‘no-show’ gebyr på DKK 200 til deltagere, som ikke dukker op eller melder afbud senere end 24 timer før arrangementets afholdelse.