Boost din Business – Thought Leadership og Videndeling som Brandingstrategi

Hvordan anvender du sociale medier til at brande din forretning og faglige ekspertiser?

I efteråret 2019 bød Design denmark i samarbejde med Copenhagen Business Academy på netværksmøde om Tanke Ledelse med lektor og Ph.d. Hans-Christian Christiansen. Med udgangspunkt i sit forskningsprojekt på Copenhagen Business Aacademy var dagens store spørgsmål, hvordan det kan gavne ens forretning, at forære sin viden væk.

På dagens morgenmøde er Hans-Christian Christiansen tilbage for at samle op på – og udvide – perspektivet på Thought Leadership. Denne gang med afsæt i spørgsmålet om, hvordan man anvender sociale medier til at brande sin forretning og faglige ekspertiser.

I de senere år har der været stor opmærksomhed omkring Thought Leadership og den måde, hvorpå vidensformidling på sociale medier kan bruges til at skabe synlighed omkring forretning og personligt brand. Med udgangspunkt i sin nye bog, ‘Faglig videndeling på sociale medier’, fra 2020 sætter Hans-Christian Christiansen fokus på, hvordan fagfolk og virksomheder kan udnytte de digitale teknologier på en måde, der gør en reel forskel. Bogen er den første på dansk, der giver medarbejdere og virksomheder redskaberne til, at bruge videndeling som brandingstrategi.

Under dagens morgenmøde får du indblik i, hvordan du kan skabe værdi for dit eget eller din virksomheds brand gennem en content strategi. Desuden præsenteres du for en række eksempler på, hvordan mindre virksomheder og fagspecialister har udviklet vidensbaseret branding, der understøtter deres forretning.

Deltagelse i dagens morgenmøde er ikke betinget af, at du var med på mødet i efteråret 2019.

20. okt 2020
kl. 09.00 – 10.30
ONLINE - VIA Zoom
Pris
MedlemmerGratis
ØvrigeGratis