Design denmark bestyrelsesmøde

Design denmark ledes af en bestyrelse på op til fjorten medlemmer og to suppleanter.

Bestyrelsens medlemmer vælges blandt alle medlemskategorierne, to medlemmer fra hver kategori, og bestyrelsens medlemmer vælges på foreningens ordinære generalforsamling for en periode på to år. Suppleanter til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode på et år.

Bestyrelsen fungerer som foreningens øverste ledelse mellem generalforsamlingerne og har til opgave, såvel internt som eksternt, at afstikke de overordnede mål for foreningen. Derudover uddelegerer bestyrelsen, i samarbejde med foreningens administrerende direktør, opgaver til relevante udvalg, arbejdsgrupper og lokalafdelinger.

Bestyrelsen mødes seks gange årligt, hvor agendaen skifter fra gang til gang.

Design denmarks sekretariat kan være behjælpelig med videresendelse af henvendelser til bestyrelsen. Kontakt info@designdenmark.dk.

Se Design denmarks bestyrelse her.

Vil du læse mere om bestyrelsens forpligtelser, kan du finde Design denmarks vedtægter her.

18. nov 2020
Design denmark
Børsen, Slotsholmsgade 1
1217 København K