Design denmark bestyrelsesmøde

Design denmark ledes af en bestyrelse på op til fjorten medlemmer og to suppleanter.

Bestyrelsen fungerer som foreningens øverste ledelse mellem generalforsamlingerne og har til opgave, såvel internt som eksternt, at afstikke de overordnede mål for foreningen. Derudover uddelegerer bestyrelsen, i samarbejde med foreningens administrerende direktør, opgaver til relevante udvalg, arbejdsgrupper og lokalafdelinger.

Bestyrelsen mødes seks gange årligt, hvor agendaen skifter fra gang til gang.

Design denmarks sekretariat kan være behjælpelig med videresendelse af henvendelser til bestyrelsen. Kontakt info@designdenmark.dk.

Se Design denmarks bestyrelse her.

Vil du læse mere om bestyrelsens forpligtelser, kan du finde Design denmarks vedtægter her.