Design denmark Generalforsamling 2021

Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 29. april 2021, hvor Design denmark afholder ordinær Generalforsamling.

Tilmeld dig og tag del i generalforsamlingen, der i år afvikles online via Zoom.

Dagsorden jf. vedtægterne

a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Aflæggelse af årsberetning
d. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
e. Forelæggelse til orientering af budget for indeværende år
f. Behandling af indkomne forslag
g. Fremlæggelse af handlingsplan for det kommende år
h. Valg til bestyrelsen, jfr. §12
i. Valg af suppleanter, jfr. §12
j. Valg af revisor
k. Eventuelt

Herudover byder Generalforsamlingen på inspirerende oplæg fra Vanessa Julia Carpenter, PhD, Founder & Design Researcher, Kintsugi Design samt Rune Kirt og Mads Thomsen fra KIRT x THOMSEN.

Bemærk: Det er kun muligt at tilmelde sig til og deltage i Design denmarks Generalforsamling 2021 som medlem af foreningen.

Alle medlemmer af Design denmark er velkomne til Generalforsamlingen, men bemærk at studerende og medlemmer, der skylder kontingent, ikke har stemmeret.

29. apr 2021
kl. 15.00 - 18.00
Online via Zoom
Pris
MedlemmerGratis