Design denmark Generalforsamling 2022

Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 28. april 2022, hvor Design denmark afholder ordinær Generalforsamling.

Tilmeld dig og tag del i generalforsamlingen, der i år afvikles fysisk på Børsen i København.

Dagsorden jf. vedtægterne

a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Aflæggelse af årsberetning
d. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
e. Forelæggelse til orientering af budget for indeværende år
f. Behandling af indkomne forslag
g. Fremlæggelse af handlingsplan for det kommende år
h. Valg til bestyrelsen, jfr. §12
i. Valg af suppleanter, jfr. §12
j. Valg af revisor
k. Eventuelt

Bemærk: Det er kun muligt at tilmelde sig til og deltage i Design denmarks Generalforsamling 2022 som medlem af foreningen.

Alle medlemmer af Design denmark er velkomne til Generalforsamlingen, men bemærk at studerende og medlemmer, der skylder kontingent, ikke har stemmeret.

Bliver du forhindret i at deltage, bedes du melde afbud til info@designdenmark.dk.

28. apr 2022
kl. 15.00 - 18.00*
*vi tager forbehold for ændring af tidsrummet

Børsen
Slotsholmsgade 1
1217 København K
Pris
MedlemmerGratis