Give & Grow

Give & Grow – en mentorordning

Give & Grow – en mentorordning

I samarbejde vil Design denmark (Dd) og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) skabe en solid bro mellem designstuderende og den professionelle designbranche. For at kunne bidrage bedst muligt til designfeltets vedligeholdelse og videre udvikling, er ambitionen at vitalisere en solid og langsigtet mentorordning mellem de designstuderende og forankrede professionelle designere samt designtænkere.

Alle undersøgelser viser, at de kontakter designstuderende skaber under uddannelsen, er dem, der bringer dem videre ind i erhvervslivet efter endt uddannelse. Som ung er man udødelig og tror (heldigvis), at verden ligger åben. Det gør den til dels, men der er mange om buddet. Konkurrencen er hård og kræver – som noget af det allervigtigste – at have gode personlige relationer i feltet.

Blandt Dd medlemmer i designvirksomheder, videns- og virksomhedspartnere findes en kæmpe vidensbank og netværk. Alle har de ’walked the walk’! De ved, hvad der skal til og er en stor ressource at kunne udveksle med for designstuderende.

Give & Grow giver dig en unik mulighed for at blive matchet med en erfaren designer, som du kan indgå i et individuelt sparringsforløb med.

Under Give & Grow d. 29. oktober kl. 16.30 – 18.30 vil du i uformelle rammer kunne nyde en drink og møde en række professionelle designere:

Værter:

Panel:

Give & Grow er støttet af Statens Kunstfond.

29. okt 2019
kl. 16.30 – 18.30
KADK
Auditorium 14 / Croquislokalet
Philip de Langes Allé 10, Bygning 68, Opgang D
1435 København K
Pris
MedlemmerGratis
ØvrigeGratis