Give & Grow

Give & Grow: Portfolio – Visuel præsentation og mentorsparring (UDSKUDT)

Kom til speeddating-arrangement for designstuderende og få feedback på din projektportfolio og pitching fra professionelle designere og designtænkere.

I samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) inviterer Design denmark designstuderende fra hele landet til portfolio-arrangement tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 16.00 – 18.00.

Give & Grow: Portfolio tilrettelægges som speed-dating arrangement, hvor designstuderende får mulighed for at pitche visuelle projektpræsentationer og herefter modtage målrettet og værdifuld kritik fra en række etablerede designere fra designbranchen. Antallet af 1:1 samtaler er maksimeret, således at du som designstuderende møder så mange etablerede designmentorer på så kort tid som muligt.

Med portfolio-arrangementet kan du som designstuderende få feedback på og skærpe din visuelle og mundtlige portfoliopræsentation som forberedelse til mødet med den professionelle designbranche, der venter som færdiguddannet designer.

Mentorer (opdateres løbende):

Inden arrangementet forberedes og medbringes:

  • 5-8 portfolio pieces
  • Hjemmeside (evt. udkast)
  • Materiale til netværksudveksling (visitkort, CV o. lign.)

Give & Grow mentorordningen har til formål at skabe bro mellem designstuderende og den professionelle designbranche for at bidrage bedst muligt til designfeltets vedligeholdelse og videre udvikling.

Efter portfolio-arrangementet kan du som designstuderende melde dig ind i Design denmark og blive del af Give & Grow mentorordningen, hvor designstuderende matches op med en professionel designer og herefter tilrettelægger et individuelt videre sparringsforløb mellem mentor og mentee.

Portfolio-arrangementet er gratis og forbeholdt designstuderende.

Ved spørgsmål kontakt projektleder Lise Damsager Hansen på tlf. 26366995 eller e-mail ldh@designdenmark.dk.

24. mar 2020
kl. 16.00 – 18.00
KADK
Auditorium 14 / Croquislokalet
Philip de Langes Allé 10, Bygning 68, Opgang D
1435 København K
Pris
MedlemmerGratis
ØvrigeGratis