LOOP waste to resources

LOOP er en del af løsningen en platform, der bringer cirkulære løsninger frem i lyset 27. – 28. april i Lokomotivværkstedet, København

AFFALD, RESSOURCER & CIRKULÆR ØKONOMI

Der er pres på klodens ressourcer. Befolkningstilvækst og en kraftigt voksende middelklasse fører til en stigning i forbruget. Samtidig betyder vækst i brugen af praktiske single-use produkter og produkters stadig kortere levetid, at der anvendes flere og flere ressourcer – hvilket i sig selv medfører stigende mængder affald. Fra alle sider peges på en cirkulær omstilling som løsningen – en omstilling, der gentænker brugen af ressourcer og har fokus på produktion med et minimum af affald. Knap halvdelen af CO2 udledningen i Europa kommer alene fra ressourceudvinding og -forarbejdning ressourcer. Omstilling til cirkulær økonomi – hvor affald indgår som ressource, vil derfor gøre en markant forskel.
27. apr 2022
LOKOMOTIVVÆRKSTEDET
Otto Busses Vej 5A
2450 København SV Danmark
Pris
MedlemmerGratis
ØvrigeGratis