Design denmark Generalforsamling 2020

Alle medlemmer indkaldes hermed til den ekstraordinære generalforsamling i Design denmark. Generalforsamlingen indkaldes og afholdes jf. vedtægternes bestemmelser herom.

Generalforsamlingen finder sted:

Onsdag d. 16. september 2020
Tid: 15.00

 

*Design denmark følger løbende myndighedernes anbefalinger i forbindelse med COVID-19 og smitterisiko ved afvikling af arrangementer og større forsamlinger. Design denmark Generalforsamling 2020 afvikles derfor online af hensyn til
smikkerisiko.

 

Vedlagt indkaldelsen er følgende bilag til behandling på generalforsamlingen:

  1. Foreløbig overskrift over kandidater til bestyrelsen

 

Kandidater og suppleanter til bestyrelsen

Alle medlemmer af Design denmark kan opstille og vælges til bestyrelsen på generalforsamlingen, dette med undtagelse af studiemedlemmer og medlemmer på nedsat kontingent. For at kandidere til bestyrelsen skal man give meddelelse til foreningens sekretariat senest tirsdag d. 25. august 2020 kl. 12.00. Kontakt direktør Abelone Varming på av@designdenmark.dk for at høre nærmere om mulighederne for at kandidere til bestyrelsen. Efter generalforsamlingen vil sekretariatet udsende en samlet oversigt over kandidater til bestyrelsen.

 

Indkomne forslag

Alle medlemmer har ret til at få optaget et forslag til generalforsamlingens behandling. Dette skal ske ved skriftlig meddelelse til sekretariatet senest tirsdag d. 25. august 2020info@designdenmark.dk. Evt. indkomne forslag vil blive fremsendt til alle medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen. Der er ved indkaldelsens afsendelse ikke indkommet nogle forslag.

Dagsorden fremgår af den fremsendte mail til alle medlemmer.

 

Design denmark er dit omdrejningspunkt for business og socialt netværk, erfaringsudveksling og videndeling på tværs i branchen. Husk at generalforsamlingen er din mulighed for at påvirke sammensætningen af foreningens ledelse og foreningens arbejde i det kommende år.

Du er altid velkommen til at kontakte os med gode idéer, ris og ros på info@designdenmark.dk.

 

Alle medlemmer af Design denmark er velkomne til generalforsamlingen, men bemærk at studerende og medlemmer, der skylder kontingent, ikke har stemmeret.

16. sep 2020
kl. 15.00
Online via Zoom
Pris
MedlemmerGratis