Syn- og Skøn

Seminar for Syn- og skønspersoner samt sagkyndige

Design denmark udpeger jævnligt syns- og skønspersoner til sager, der kræver designfaglig indsigt som supplement til juridisk behandling – sager typisk anlagt ved Sø- og handelsretten. Dette miniseminar er for alle, både for dig, som er interesseret i at høre mere om rollen som sagkyndig og syns- og skønsperson, og dig som allerede har erfaring inden for området.

Design denmark behandler årligt ca. 20 sager, hvor der foreslås enten én eller to sagkyndige til at udfylde rollen som syns- og skønspersoner. Foreningen bliver også jævnligt opfordret til at udpege sagkyndige til brug for designsagkyndige udtalelser. Valget foretages af Design denmarks retsudvalg i samarbejde med sekretariatet, og det sker på baggrund af medlemmernes erfaring med sådanne sager og/eller på baggrund af det enkelte medlems spidskompetence inden for den pågældende sags faglige felt.

Kom og hør hvad der kræves af en syns- og skønsperson

For at sikre et stærkt hold af sagkyndige afholder vi et miniseminar for potentielle, nye og erfarne sagkyndige og syns- og skønspersoner. Det sker for at alle, uanset om de allerede har været udpeget, eller blot har sagt sig villig til det, får et indblik i rollen som sagkyndig og den sammenhæng, hvori rollen indgår.

Ønsker at man at indtræde i Syn- og skønskorpset hos Design denmark, er dette seminar obligatorisk.

På mødet orienteres der om nye krav og ændringer for procedurerne omkring syn og skøn – både hvad angår økonomisk tilbudsgivning og udarbejdelse af selve syn og skønsforløb samt rapport i skemaform.

Oplægsholdere

  • Johan Løje – Løje Advokater
  • Thomas Alken – Formand for Design denmark Retsudvalg
  • Medlemmer af Design denmark Retsudvalg
11. sep 2019
kl. 16.00 – 19.30
Design denmark
Børsen, Slotsholmsgade 1
1217 København K
Pris
MedlemmerGratis
Øvrige300 kr.