VidensNetværk for Bæredygtig Innovation

Er danske designere en del af løsningen på den globale klimakrise?

Det er vi ret sikre på i VidensNetværket for Bæredygtig Innovation. Men præcis hvordan? Det vil vi undersøge, diskutere og professionalisere os indenfor. Er det ikke netop os, der kan få miljøvenlige forandringer til at udvikle sig fra græsrodskultur, til at blive en naturlig del af den almindelige forbrugskultur. Hvis du vil dele din viden og udvikle dig professionelt inden for bæredygtig innovation, så meld dig her.

I netværket arbejder vi med udvikling og hvordan man designer bæredygtige produkter og services, miljøforbedrende adfærdsændringer, produktion, cirkulær økonomi, C2C, biodiversitet, materialer og genanvendelses systemer.

Netværksets medlemmer er pt:

Læs mere om medlemmerne af VidensNetværk for Bæredygtig Innovation her.

Tilmelding sker ved at kontakte netværkets tovholdere Tenna Hansen på e-mail mail@tennahansen.dk og Marie-Louise Rosholm på e-mail contact@studio-mlr.com.

OBS: Det forudsætter at man er medlem af Design denmark for at deltage i netværket.

11. maj 2022
kl. 08.30 - 10.00
TBA