Design denmark

Seminar for Syn- og Skønspersoner

Seminar for syns- og skønspersoner samt sagkyndige d. 11. september 2019

Design denmark udpeger jævnligt syns- og skønspersoner til sager, der kræver designfaglig indsigt som supplement til juridisk behandling – sager typisk anlagt ved Sø- og handelsretten. Dette miniseminar er for alle, både for dig, som er interesseret i at høre mere om rollen som sagkyndig og syns- og skønsperson, og dig som allerede har erfaring inden for området.

Design denmark behandler årligt ca. 20 sager, hvor der foreslås enten én eller to sagkyndige til at udfylde rollen som syns- og skønspersoner. Foreningen bliver også jævnligt opfordret til at udpege sagkyndige til brug for designsagkyndige udtalelser. Valget foretages af Design denmarks retsudvalg i samarbejde med sekretariatet, og det sker på baggrund af medlemmernes erfaring med sådanne sager og/eller på baggrund af det enkelte medlems spidskompetence inden for den pågældende sags faglige felt.

Kom og hør hvad der kræves af en syns- og skønsperson
For at sikre et stærkt hold af sagkyndige afholder vi et miniseminar for potentielle, nye og erfarne sagkyndige og syns- og skønspersoner. Det sker for at alle, uanset om de allerede har været udpeget, eller blot har sagt sig villig til det, får et indblik i rollen som sagkyndig og den sammenhæng, hvori rollen indgår.
Ønsker at man at indtræde i Syn- og Skønskorpset hos Design denmark, er dette seminar obligatorisk.

På mødet orienteres der om nye krav og ændringer for procedurerne omkring syn og skøn – både hvad angår økonomisk tilbudsgivning og udarbejdelse af selve syn og skønsforløb samt rapport i skemaform.

Deltagelse i seminaret er gratis for medlemmer af Design denmark.

Praktisk
Dato: 11. september 2019
Tid: 16.00 – 19.30
Sted: Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K.

Oplægsholdere
Johan Løje – Løje Advokater
Thomas Alken – Formand for Design denmark Retsudvalg
Medlemmer af Design denmark Retsudvalg

Tilmelding
Design denmark medlemmer kan tilmelde sig gratis her

Personer der ikke er medlemmer af Design denmark kan købe billet til seminaret. Pris 300 kr. Tilmelding og køb af billet kan ske her

20190911