Design denmark

Designbeskyttelse, krænkelsessager & rettighedstyper (Aarhus)


Foto: Keramiker Anne Black / Anne Black 

Design denmark inviterer til seminar om kopiering i designbranchen, hvor advokat Johan Løje blandt andet vil fortæller om, hvordan man bedst beskytter sig mod kopiering.

Mængden af piratkopierede varer i EU stiger stadig. I september 2018 offentliggjorde EU en rapport, som estimerer værdien af tilbageholdte kopivarer i EU til over 580 millioner Euro.

Antallet af kopisager i Danmark er også stigende, og endelig er der stor udvikling i beskyttelsen af design verden over. De store detailhandelkæder fortsætter med at gå tæt på dansk design, og det kan være særdeles skadeligt at blive eksponeret.

Der er derfor gode grunde til at tage beskyttelse og håndhævelse af sine designrettigheder alvorligt.

Kom til seminar den 30. januar og få nyttigt input til, hvordan du udnytter de muligheder, der findes til beskyttelse og håndhævelse af design. Vi vil også tale om, hvordan man håndterer det problem, at håndhævelse ofte er ganske bekosteligt.

Seminaret inkluderer følgende:

  • En gennemgang og opdatering på hvilke rettighedstyper der findes, og hvordan de kan anvendes.
  • Hvornår foreligger der en krænkelse? Eksempler på de seneste krænkelsessager.
  • Hvordan man beskytter sig bedst mod kopiering fra Kina og andre kopilande.
  • Du vil efter seminaret have mulighed for at tale med Johan på tomandshånd om konkrete sager.

Oplægsholder Johan Løje

Johan Løje er en af Danmarks mest specialiserede advokater indenfor designjura, og han har bistået Design denmarks medlemmer med rådgivning i næsten 20 år. Johan har tillige ført en række højt profilerede designsager ved domstolene og underviste tillige i emnet på Københavns Universitet og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Program
8.30 Ankomst og registrering + kaffe og en Croissant
9.00 Velkomst ved Abelone Varming, Design denmark
9.15 – 11.15 Johan Løje vil gennemgå muligheder, udfordringer, opmærksomhedspunkter, cases osv. Vedr. designbeskyttelse og krænkelser.
11.15 – 12.00 Mulighed for 1:1 samtaler med Johan Løje

Praktisk
Dato: 30. januar
Tidspunkt: kl. 8.30-12.00
Sted: Designit Aarhus, Fiskerivej 2 H, 8000 Aarhus

TILMELD DIG HER

 

20190130