Design denmark

DIGITAL EVERYTHING - Ophavsret online

Den digitale udvikling kører for fuld kraft, og stadig flere aktiviteter foregår på internettet, på forskellige digitale platforme og med anvendelse af forskellige teknologier. Det præger alle brancher og samfundet som helhed. Gorrissen Federspiel tænker digitalt, uanset hvilken gren af juraen, de rådgiver om, og de inviterer til dette møde om digitaliseringens indvirkning på juraen.

Inden for ophavsretten er der for nylig vedtaget en større EU-reform, som netop har til formål at tilpasse ophavsretten til den digitale udvikling, der blandt andet har medført, at beskyttet materiale i stigende grad anvendes online. Reformen indeholder vigtige regler og nyskabelser, der kommer til at berøre de fleste virksomheder, som beskæftiger sig med indhold online.

Vi har sammensat et program, der byder på oplæg om bl.a. techgiganternes ansvar for ulovligt brugergenereret indhold, onlineplatformenes brug af artikler fra nyhedsmedierne, TV i den digitale tidsalder samt mulighederne for at overvåge brugen af immaterialrettigheder online.

Sammen med en række veloplagte oplægsholdere inviterer vi til en spændende formiddag, hvor vi håber på aktiv deltagelse også fra salen, ikke mindst i paneldiskussionen, hvor vi runder ophavsretsreformen af. Panelet vil – ud over dagens oplægsholdere – bestå af instruktør og manuskriptforfatter Nicolas Winding Refn.

Seminaret varer en halv dag og afsluttes med en let frokost, hvor der bliver tid til netværk.

Program

8.30-9.00: ANKOMST OG MORGENMAS
9.00-9.05 VELKOMST V/LASSE SØNDERGAARD CHRISTENSEN, PARTNER
9.05-9.20 DIREKTIVET OM OPHAVSRET I DET DIGITALE INDRE MARKED: DE VIGTIGSTE REGLER OG DERES MULIGE KONSEKVENSER V/HANNE KIRK, ADVOKAT, PH.D. OG SØREN SANDFELD JAKOBSEN, ADVOKAT, PROFESSOR, PH.D.
9.20-9.50 DET NYE DIREKTIV OG TECHGIGANTERNE V/JAKOB PLESNER MATHIASEN, DIREKTØR I IFPI, OG JESPER PACKERT PEDERSEN, EU AFFAIRS MANAGER, TDC GROUP
9.50-10.10 ARTIKEL 17 – HVAD MED YTRINGSFRIHEDEN? V/JESPER LUND, FORMAND FOR IT-POLITISK FORENING

10.10-10.20 PAUSE

10.20-10.40 DEN NYE ”LINK TAX”: HVAD BETYDER DEN FOR MEDIERNE?
10.40-11.00 TV I DEN DIGITALE TIDSALDER, BL.A. I LYSET AF DET NYE DIREKTIV OM ONLINE TRANSMISSIONER OG FORORDNINGEN OM PORTABILITET, V/TERESE FOGED, ADVOKAT, LASSEN RICARD
11.00-11.30 PANELDEBAT: ER VI MED OPHAVSRETSREFORMEN KOMMET NÆRMERE ET FULDT VELFUNGERENDE DIGITALT INDRE MARKED?
  • Er der skabt ens og fair spilleregler for udnyttelse af rettigheder på tværs af medieplatformene?
  • Hvordan ser fremtidens forretningsmodeller ud i lyset af, at beskyttet indhold i stigende grad flyttes fra de ”gamle” til de nye medier?
  • Er målet at facilitere adgang til online TV og radio over grænserne nået?

I panelet: Jakob Plesner Mathiasen, Jesper Packert Pedersen, Jesper Lund, Terese Foged og Nicolas Winding Refn

11.30-11.50 ONLINE IP-OVERVÅGNING OG HÅNDHÆVELSE V/JESPER MADSEN, SENIORADVOKAT
11.50-12.00 OPSAMLING OG AFRUNDING
12.00-12.30 LET FROKOST
Praktisk
Dato: 27. maj
Tid: 8.30 – 12.30
Sted: Gorrissen Federspiel, Axel Towers, Axeltorv 2, 1609
Tilmelding: Det er gratis at deltage, tilmeldingsfrist er den 22. maj. Tilmeld dig ved e-mail til Bettina Paaske på: bpa@gorrissenfederspiel.com.
20190527